Jak utworzyć pasek wyszukiwania w React js: kompleksowy przewodnik

Włączenie paska wyszukiwania do aplikacji React może znacznie poprawić nawigację użytkownika i dostępność. Jest to funkcja, która pozwala użytkownikom szybko znaleźć potrzebne im informacje. Ten artykuł poprowadzi Cię przez proces dodawania paska wyszukiwania w React, od podstawowej implementacji po obsługę bardziej złożonych scenariuszy.

Implementacja podstawowego paska wyszukiwania w React

Krok 1: Tworzenie komponentu wyszukiwania

Pierwszym krokiem jest utworzenie podstawowego komponentu paska wyszukiwania. Ten komponent zawiera pole wejściowe, w którym użytkownicy mogą wpisywać swoje zapytania.

W tym komponencie onSearch to właściwość funkcji, która zajmie się logiką wyszukiwania.

Krok 2: Implementacja logiki wyszukiwania

Teraz musisz zaimplementować funkcję, która będzie obsługiwać wyszukiwanie. Ta funkcja będzie filtrować dane na podstawie wyszukiwanego hasła.

In handleSearch, dane są filtrowane na podstawie wyszukiwanego hasła, ignorując wielkość liter.

Zaawansowane funkcje paska wyszukiwania

1. Odrzucanie danych wprowadzonych przez użytkownika

W rzeczywistych aplikacjach często trzeba radzić sobie z dużymi zbiorami danych. Implementacja odrzucania może zoptymalizować funkcjonalność wyszukiwania, zmniejszając liczbę wyszukiwań przeprowadzanych podczas pisania przez użytkownika.

Przykład: Dodawanie odbicia

Tutaj, useDebounce to niestandardowy hak, który opóźnia ustawienie wyszukiwanego hasła, zmniejszając częstotliwość operacji wyszukiwania.

2. Wyszukaj autouzupełnianie

Autouzupełnianie zwiększa wygodę użytkownika, wyświetlając sugestie w miarę wpisywania tekstu.

Przykład: Implementacja autouzupełniania

W tym przykładzie SearchBar Komponent wyświetla listę sugestii, gdy użytkownik skupi się na polu wejściowym.

Wyzwania i rozwiązania

1. Obsługa dużych zbiorów danych

Problem: Operacje wyszukiwania w dużych zbiorach danych mogą prowadzić do problemów z wydajnością.

Rozwiązanie: wybierz wyszukiwanie po stronie serwera lub użyj wydajnych algorytmów i struktur danych (takich jak próby) do obsługi logiki wyszukiwania.

  1. Odrzucanie skutków ubocznych

Problem: wdrożenie odrzucania może prowadzić do nieaktualnych wyników wyszukiwania.

Rozwiązanie: Upewnij się, że odrzucona wartość jest zawsze zsynchronizowana z najnowszymi danymi wprowadzonymi przez użytkownika. Użyj Reacta useEffect aby poprawnie obsługiwać skutki uboczne odrzuconych wartości.

2. Obawy dotyczące dostępności

Problem: Autouzupełnianie i dynamiczne wyniki wyszukiwania mogą utrudniać dostępność.

Rozwiązanie: Upewnij się, że komponent wyszukiwania jest dostępny, implementując role i właściwości ARIA (Accessible Rich Internet Applications). Używać aria-labels i prawidłowo zarządzaj fokusem dla czytników ekranu.

Jak radzić sobie z odrzucaniem, aby zsynchronizować wyniki wyszukiwania

Ten przykład pokaże, jak zapewnić, że odrzucona wartość pozostanie zsynchronizowana z najnowszymi danymi wprowadzonymi przez użytkownika, używając funkcji React useEffect do obsługi skutków ubocznych odrzuconych wartości.

Najpierw utworzymy niestandardowy hak do odrzucania wartości:

In useDebounce, założyliśmy setTimeout zaktualizować debouncedValue po określonym opóźnieniu. Funkcja czyszczenia efektu zapewnia, że ​​limit czasu zostanie wyzerowany, jeśli komponent zostanie odmontowany lub jeśli wartość zmieni się przed upływem opóźnienia.

Następnie tworzymy plik SearchBar składnik:

W tym komponencie używamy useDebounce hak do odbicia searchTerm. Następnie używamy a useEffect hak, aby zadzwonić onSearch działać kiedykolwiek debouncedSearchTerm zmiany. Zapewnia to, że wyszukiwanie zostanie przeprowadzone z odrzuconą wartością, co zmniejsza częstotliwość operacji wyszukiwania, szczególnie w przypadku szybkiego wprowadzania danych przez użytkownika.

Na koniec zaimplementuj App składnik

In AppThe handleSearch funkcja jest wywoływana z odrzuconym wyszukiwanym terminem. Taka konfiguracja zapewnia wydajne wyszukiwanie, redukując niepotrzebne obliczenia i wywołania API.

Dodanie paska wyszukiwania w React to coś więcej niż tylko element interfejsu użytkownika; chodzi o poprawę doświadczenia użytkownika i zapewnienie wydajnego wyszukiwania danych. Rozumiejąc podstawy, wdrażając zaawansowane funkcje, takie jak odrzucanie i autouzupełnianie, oraz stawiając czoła typowym wyzwaniom, możesz stworzyć potężny komponent wyszukiwania w swojej aplikacji React. Ten przewodnik zapewnia solidne podstawy, ale pamiętaj, że najlepsze rozwiązania są często dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej aplikacji i jej użytkowników.