Proč má svářečka MIG pulzuje? Komplexní průvodce řešením problémů

Pulzování svářečky MIG může být frustrující problém, ale často je způsobeno několika běžnými problémy, které lze snadno vyřešit. Ať už jste zkušený svářeč nebo kutil, pochopení potenciálních příčin a jejich odstranění vám může pomoci dostat svou svářečku MIG zpět k nejlepšímu výkonu.

Problémy s mechanismem podávání drátu

Jednou z nejčastějších příčin pulzující svářečky MIG je problém s mechanismem podávání drátu. Pokud se drát nepodává hladce a konzistentně, může to způsobit přeskakování, prskání nebo dokonce úplné zastavení oblouku, což vede k pulzujícímu efektu.

Chcete-li tento problém vyřešit, začněte kontrolou mechanismu podávání drátu. Zkontrolujte, zda v dráze podávání nejsou nějaké překážky nebo překážky, jako je zalomená nebo poškozená vložka, opotřebené hnací válečky nebo nesprávně zarovnané vedení drátu. Ujistěte se, že drát prochází hladce po celé délce pistole a že hnací kladky vyvíjejí správné napětí.

Pokud zjistíte nějaké problémy s mechanismem podávání drátu, vyzkoušejte následující kroky:

 1. Vyčistěte vložku a vedení drátu pomocí drátěného kartáče nebo stlačeného vzduchu, abyste odstranili veškeré nahromaděné nečistoty nebo rozstřik.
 2. Upravte napětí na cívce drátu, abyste zajistili hladké podávání drátu bez příliš velkého nebo příliš malého napětí.
 3. Vyměňte všechny opotřebované součásti, jako jsou hnací válečky nebo vložka, abyste zajistili hladké a konzistentní podávání drátu.
 4. Zkontrolujte nastavení rychlosti podávání drátu a upravte je podle potřeby, abyste našli optimální rovnováhu pro vaši konkrétní aplikaci.

Problémy s kontaktními tipy

proč mi pulzuje svářečka migZdroj obrázku: Příklad svaru Mig

Další častou příčinou pulzující svářečky MIG je špinavá nebo opotřebovaná kontaktní špička. Kontaktní špička hraje klíčovou roli ve svařovacím procesu, protože vede drát a pomáhá udržovat stabilní oblouk. Pokud je kontaktní hrot pokrytý rozstřikem nebo je nadměrně opotřebován, může to způsobit tažení drátu po hrotu, což vede k nekonzistentním svarům a pulzování.

Chcete-li tento problém vyřešit, začněte kontrolou kontaktního tipu. Hledejte známky opotřebení, jako jsou důlky nebo deformace, a zkontrolujte, zda se na nich nenahromadily rozstřiky nebo nečistoty. Pokud je kontaktní hrot ve špatném stavu, měli byste jej vyměnit za nový.

Při výměně kontaktního hrotu se ujistěte, že jste vybrali správnou velikost a typ pro vaši MIG svářečku a konkrétní aplikaci. Informace o vhodném kontaktním hrotu, který použít, naleznete v příručce svářeče nebo od výrobce.

Kromě výměny kontaktního hrotu můžete také vyzkoušet následující kroky k udržení jeho stavu:

 1. Kontaktní hrot pravidelně čistěte drátěným kartáčem nebo čističem kontaktních hrotů, abyste odstranili nahromaděné rozstřiky nebo nečistoty.
 2. Ujistěte se, že je kontaktní hrot správně nainstalován a zarovnán s mechanismem podávání drátu, aby se zabránilo jakémukoli uváznutí nebo přetažení.
 3. Zvažte použití lubrikantu na kontaktní hroty nebo spreje proti rozstřiku, abyste zabránili hromadění rozstřiku a prodloužili životnost kontaktního hrotu.

Nesprávné nastavení

Nesprávné nastavení vaší MIG svářečky může také vést k pulzujícímu efektu. Pokud je napětí nebo rychlost podávání drátu nastavena příliš vysoko nebo příliš nízko, může to způsobit nahromadění drátu a odtlačení pistole od svarové oblasti, což má za následek nestabilní oblouk a pulzování.

Chcete-li tento problém vyřešit, začněte tím, že si prohlédnete doporučená nastavení pro vaši konkrétní svařovací aplikaci a vezměte v úvahu faktory, jako je tloušťka materiálu, typ použitého drátu a požadovaná kvalita svaru. Pokyny ohledně vhodného nastavení naleznete v příručce svářeče nebo od výrobce.

Jakmile budete mít doporučená nastavení, zkuste je postupně upravovat, abyste našli správnou rovnováhu. Věnujte velkou pozornost vzhledu a konzistenci svaru a podle potřeby proveďte úpravy pro dosažení hladkého a stabilního oblouku.

Některá klíčová nastavení, která je třeba zvážit, zahrnují:

 1. Napětí: Zvyšte napětí, pokud je svar příliš studený a drát neproniká základním materiálem. Pokud je svar příliš horký a drát propaluje materiálem, snižte napětí.
 2. Rychlost podávání drátu: Zvyšte rychlost podávání drátu, pokud je svar příliš studený a drát se nepodává správně. Pokud je svar příliš horký a drát propaluje materiálem, snižte rychlost podávání drátu.
 3. Průtok ochranného plynu: Ujistěte se, že je průtok ochranného plynu nastaven na doporučenou úroveň pro vaši konkrétní svařovací aplikaci. Nedostatečný nebo nadměrný průtok plynu může vést k pulzování a dalším problémům s kvalitou svaru.

Špatné zemní spojení

A konečně, špatné zemní spojení může také způsobit pulzování svářečky MIG. Pokud zemnicí spojení není čisté nebo je uvolněné, může to vést k nestabilnímu oblouku a pulzování.

Chcete-li tento problém vyřešit, začněte kontrolou zemního spojení. Ujistěte se, že zemnící svorka je bezpečně připevněna k čistému, holému kovovému povrchu na obrobku. Pokud je spojení uvolněné nebo je povrch znečištěný, vyzkoušejte následující kroky:

 1. Očistěte zemnicí bod na obrobku pomocí drátěného kartáče nebo brusného papíru, abyste odstranili veškerou rez, barvu nebo jiné nečistoty.
 2. Ujistěte se, že zemnící svorka vytváří těsné a bezpečné spojení s obrobkem.
 3. Zkontrolujte stav zemnicího kabelu a vyměňte jej, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
 4. Zvažte použití větší zemnící svorky nebo přidání dalších zemnících spojení, abyste zlepšili celkové uzemnění.

Řešením těchto běžných problémů s mechanismem podávání drátu, kontaktním hrotem, nastavením a uzemněním můžete často vyřešit problém s pulzováním u své MIG svářečky a vrátit se k výrobě vysoce kvalitních svarů.

Reference: