Proč se GTAW používá pro Root Pass?

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) se často používá pro kořenový průchod při svařování díky své schopnosti poskytovat vysoce kvalitní svary, větší kontrolu nad oblastí svaru a nižší tepelný příkon, což má za následek menší zkreslení a deformaci tenkých obrobků. GTAW je zvláště užitečný pro svařování tenkých obrobků, neželezných kovů a tenkostěnných trubek o malém průměru, stejně jako pro vytváření kořenových svarů nebo svarů prvního průchodu pro potrubí různých velikostí.

Výhody GTAW pro Root Pass

Špičková metalurgická kvalita

Kořenový průchod je kritickým krokem při provádění spojování, protože poskytuje strukturální podporu pro následující průchody. GTAW se běžně používá pro kořenový průchod díky své vynikající metalurgické kvalitě ve srovnání s jinými tradičními svařovacími procesy. Přídavný materiál je přiváděn a směrován izotermami nejblíže středu oblouku, což umožňuje vyšší rychlosti podávání drátu a lepší kontrolu nad:

 1. Průnik: GTAW poskytuje vynikající kontrolu nad hloubkou průvaru svaru a zajišťuje silný a bezpečný kořenový průchod.
 2. Smáčitelnost: Přesná kontrola oblouku a výplňového materiálu v GTAW má za následek vynikající smáčení základního kovu, což vede k hladkému a jednotnému kořenovému průchodu.
 3. Ředění: Nízký tepelný příkon a řízený oblouk GTAW umožňují minimální ředění základního kovu, přičemž jsou zachovány požadované metalurgické vlastnosti kořenového průchodu.
 4. Geometrie korálků: GTAW vytváří konzistentní a esteticky pěknou kořenovou housenku s vynikající geometrií, která přispívá k celkové kvalitě svaru.

Přesná kontrola nad oblastí svařování

V kontextu DIY uživatelů s pokročilými praktickými dovednostmi nabízí GTAW několik výhod pro root pass:

 1. Kontrola oblasti svaru: Přesná kontrola nad oblastí svaru od GTAW umožňuje i méně kvalifikovaným svářečům produkovat vysoce kvalitní kořenové svary v trubkách s malým zaškolením.
 2. Zlepšení produktivity: Zejména bylo zjištěno, že kontinuální drát GTAW je o 40 % produktivnější než konvenční GTAW pro svařování kořenovým průchodem v polohách 2G a 5G.
 3. Kvalita svaru: Continuous Wire GTAW poskytuje dobrou a stejnoměrnou kvalitu svaru kořene, zlepšenou penetraci svaru a esteticky příjemné kořenové průchody s vynikající geometrií housenky.

Nižší tepelný příkon a zkreslení

Nižší tepelný příkon GTAW ve srovnání s jinými procesy svařování je významnou výhodou pro kořenový průchod:

 1. Snížené zkreslení: Nižší tepelný příkon GTAW má za následek menší zkreslení a deformaci tenkých obrobků, což je klíčové pro zachování integrity kořenového průchodu.
 2. Svařování tenkých obrobků: Díky nízkému tepelnému příkonu je GTAW ideální volbou pro svařování tenkých obrobků, neželezných kovů a tenkostěnných trubek malého průměru, kde je kritický kořenový průchod.
 3. Svařování trubek: Schopnost GTAW vytvářet vysoce kvalitní kořenové průchody s minimálním zkreslením z něj činí preferovanou volbu pro svařování trubek různých velikostí, kde kořenový průchod je základem celého svaru.

Proč investovat do čističky vzduchu?

proč se gtaw používá pro root passZdroj obrázků: flickr

Stručně řečeno, GTAW se používá pro kořenový průchod díky své vynikající metalurgické kvalitě, přesné kontrole nad oblastí svaru a schopnosti zlepšit produktivitu při zachování vysoké kvality svaru. Díky těmto vlastnostem je GTAW ideální volbou pro kutily s pokročilými praktickými dovednostmi, kteří chtějí dosáhnout vysoce kvalitních svarů v různých aplikacích, zejména u tenkých obrobků, neželezných kovů a svařování trubek.

Reference

 1. Moderní modality procesu GTAW pro zvýšení produktivity
 2. Studie o kontinuálním svařování drátěným plynovým wolframovým obloukovým svařováním (GTAW) pro kořenové svařování trubek
 3. Plynové wolframové obloukové svařování