Kdo, co, kde: Porozumění tázacím zájmenům v angličtině?

Tázací zájmeno je typ zájmena, který se používá k kladení otázek. Používá se k nahrazení podstatného jména v otázce, což usnadňuje vytváření tázacích vět. Mezi tázací zájmena patří slova jako „kdo,“ „koho“, „čího“, „coho," a který." Tato zájmena se používají k dotazování na lidi, věci nebo konkrétní informace. Například: "Kdo přichází na večírek?" nebo "Jakou knihu bych si měl přečíst?" Tázací zájmena jsou nezbytná při tvoření otázek a hledání informací.

Key Takeaways

Tázací zájmeno Používání
Kdo Ptát se na osobu nebo lidi
Koho Ptání se na předmět slovesa nebo předložky
Jehož Dotaz na vlastnictví nebo vlastnictví
Co Ptát se na věci nebo obecné informace
Který Dotaz na volbu nebo výběr

Porozumění tázacím zájmenům

Definice tázacích zájmen

Tázací zájmena jsou zásadní část anglické gramatiky a větné stavby. Jsou to dotazovací slova, která používáme k kladení otázek a získávání informací. Tato zájmena nám pomáhají tvořit tázací věty a jsou nezbytná pro efektivní komunikaci v anglický jazyk.

Nejčastější tázací zájmena jsou „kdo“, „co“, „kde“, „kdy“, „proč“ a „jak“. Tato otázka slova hrát Významnou roli ve stavebnictví smysluplné věty a zapojování se do konverzací. Pojďme vzít bližší pohled u každého z tato zájmena a jejich funkce:

 1. Kdo: Používá se k dotazování na identitu osoby nebo k dotazování na informace o někom.
 2. Příklad: Kdo je nový učitel?

 3. Co: Používá se k dotazování na věci, akce nebo nápady.

 4. Příklad: Jaká je tvá oblíbená barva?

 5. Kde: Používá se k dotazování místo nebo umístění.

 6. Příklad: Kde je nejbližší kavárna?

 7. Kdy: Používá se k dotazování konkrétní čas nebo období.

 8. Příklad: Kdy je schůzka naplánována?

 9. Proč: Používá se k dotazování na důvod nebo účel.

 10. Příklad: Proč sis vybral právě tu knihu?

 11. Jak: Používá se k dotazu na způsob nebo metodu, jak něco udělat.

 12. Příklad: Jak jste vyřešili matematický problém?

Význam tázacích zájmen

Tázací zájmena jsou v anglické gramatice nezbytná, protože nám umožňují tvořit otázky a vyhledávat informace. Pomáhají nám vyjádřit zvědavost, shromáždit podrobnosti a zapojit se do smysluplných rozhovorů. Pomocí těchto dotazovacích slov můžeme prozkoumat různé aspekty of téma a získat hlubší porozumění.

Porozumění tázacím zájmenům je zásadní pro studium jazyka a efektivní komunikaci. Umožňují nám konstruovat gramaticky správné věty a zeptat se relevantní otázky. Zvládnutím použití tázacích zájmen můžeme zvýšit naše jazykové znalosti a vyjadřovat se sebevědoměji.

Kromě běžně používaná tázací zájmena, jsou tu také Jiných typů zájmen, jako jsou vztažná zájmena, ukazovací zájmena, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, neurčitá zájmena, a reflexní zájmena. Každý typ slouží konkrétní funkci ve větné stavbě a hrách zásadní roli v předávání významu.

Tím, že se seznámíme s tázacími zájmeny a jiné typy zájmen, můžeme se zlepšit naše porozumění of Anglická syntaxe, lingvistika a celkovou strukturu of jazyk. Toto poznání je cenná pro každého, kdo se učí angličtinu nebo ji učí jako druhý jazyk (ESL) popř cizí jazyk (EFL).

Typy tázacích zájmen

Tázací zájmena v jednotném a množném čísle

Tázací zájmena jsou typem zájmena používaného k kladení otázek. Pomáhají nám shromažďovat informace o lidech, věcech, místech, čase, důvodu a způsobu. V anglické gramatice jsou tázací zájmena běžně známá jako tázací slova. Tato otázka slova zahrnují „kdo“, „co“, „kde“, „kdy“, „proč“ a „jak“. Pojďme prozkoumat, jak tato dotazovací slova fungují ve větách.

 • Kdo: Používá se k dotazování na osobu nebo lidi. Příklad: Kdo přijde na večírek?
 • Co: Používá se k dotazování na věci nebo činnosti. Příklad: Jaká je tvá oblíbená barva?
 • Kde: Používá se k dotazování na místa nebo umístění. Příklad: kam jste jeli na dovolenou?
 • Kdy: Používá se k dotazu na čas nebo data. Příklad: Kdy je schůzka?
 • Proč: Používá se k dotazování na důvody nebo příčiny. Příklad: Proč sis vybral právě tu knihu?
 • Jak: Používá se k dotazu na způsob nebo metodu. Příklad: Jak jste problém vyřešili?

Tázací zájmena jako příslovce

Tázací zájmena mohou také fungovat jako příslovce ve větě. Při použití jako příslovce upravují slovesa, přídavná jména, popř ostatní příslovce. Zde jsou nějaké příklady:

 • Jak: Používá se k dotazu na způsob nebo stav něčeho. Příklad: Jak se dnes cítí?
 • Kde: Používá se k dotazování místo nebo umístění něčeho. Příklad: Kde jsi našel klíče?
 • Kdy: Používá se k dotazu na čas nebo příležitost něčeho. Příklad: Kdy jste se začal učit anglicky?

Tázací zájmena jako determinanty

Kromě jejich role jako zájmena a příslovce mohou tázací zájmena fungovat i jako určující. Determinátory jsou slova, která jsou před podstatnými jmény a poskytují informace o podstatném jménu. Zde jsou nějaké příklady:

 • Který: Používá se k dotazování konkrétní volbu nebo výběr. Příklad: Jakou knihu doporučujete?
 • Jehož: Používá se k dotazu na vlastnictví nebo vlastnictví. Příklad: Čí auto parkuje venku?

Pochopením ο odlišné typy a funkce tázacích zájmen, můžete zlepšit tvoření otázky a větná struktura v angličtině. Ať už se učíte jazyk nebo to učit, mít dobré uchopení tázacích zájmen je nezbytný pro efektivní komunikaci.

Příklady tázacích zájmen

Tázací zájmena jsou slova používaná k kladení otázek. Pomáhají nám shromažďovat informace a hledat vysvětlení. Pojďme prozkoumat některé příklady tázacích zájmen a jak se používají ve větách.

Tázací zájmenné věty

 1. Kdo přijde dnes večer na párty? – V této větě se „koho“ používá k dotazování identita osoby, která přichází na večírek.

 2. Co je tvoje oblíbená barva? – Zde se „co“ používá k dotazování konkrétní barvu že někdo preferuje.

 3. Kde jel jsi na dovolenou? – Zájmeno „kde“ se používá k dotazu na umístění nebo cíl něčí dovolená.

 4. Kdy je schůzka naplánována? – V této větě se „kdy“ používá k dotazu na čas nebo datum schůzky.

 5. Proč vybral sis tu knihu? – Zde se „proč“ používá k dotazování na důvod nebo motivaci něčí volba of kniha.

 6. Jak vyřešil jsi problém? – Zájmeno „jak“ se používá k dotazování metoda nebo proces používaný k řešení problém.

Tázací zájmeno v různých jazycích

Tázací zájmena existují v různé jazyky, každý s své vlastní jedinečné formy a použití. Pojďme vzít pohled na některých příkladech v různé jazyky:

Jazyk Tázací zájmeno
angličtina kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Jak
španělský quién, qué, dónde, cuándo, por qué, como
francouzský qui, quoi, où, quand, pourquoi, komentář
Němec wer, was, wo, wann, warum, wie
Ital chi, che cosa, holubice, quando, perché, pojď
japonský dare, nani, doko, itsu, naze, dou yatte
Mandarinka shéi, shénme, nǎlǐ, shénme shíhòu, wèishéme, zěnme
ruský kto, chto, gde, kogda, pochemu, kak
arabština muž, mada, ayna, mata, limadha, kayfa
hindština kaun, kya, kahan, kab, kyun, kaise

Jak vidíte, tázací zájmena se v různých jazycích liší, ale slouží stejný účel kladení otázek a hledání informací. Naučit se používat tato zájmena správně je zásadní pro efektivní komunikaci v jakýkoliv jazyk.

Pamatujte, že tázací zájmena hrají zásadní roli ve stavbě vět a gramatice. Pomáhají nám tvořit tázací věty a rozumět detaily of konkrétní předmět nebo objekt. Takže ať už se učíte nový jazyk nebo oprášit své gramatické dovednosti, porozumění tázacím zájmenům je zásadní krok.

Pokračujte ve cvičení a zkoumání různé jazyky pro zvýšení svou cestu učením jazyků!

Použití tázacích zájmen

Tázací zájmena jsou nezbytnou součástí anglické gramatiky a větné stavby. Jsou to tázací slova, která nám pomáhají shromažďovat informace a tvořit tázací věty. Tato zájmena zahrnují tázací slova jako kdo, co, kde, kdy, proč a jak. v v této části, prozkoumáme, kdy, kde a jak efektivně používat tázací zájmena.

Kdy používat tázací zájmena

Tázací zájmena se používají, když se chceme ptát a hledat konkrétní informace. Pomáhají nám dotazovat se na lidi, věci, místa, čas, důvody a metody. Zde je několik příkladů, kdy použít tázací zájmena:

 1. Kdo: Používá se k dotazování na identitu osoby nebo k dotazování něčí role nebo povolání. Například: "Kdo je nový učitel?" nebo „Kdo vyhrál hra? "

 2. Co: Používá se k dotazování na věci, předměty nebo akce. Lze jej použít k vyhledání informací o konkrétní položku nebo požádat o vysvětlení. Například: "Jaká je vaše oblíbená barva?" nebo "Co jsi jedl k snídani?"

 3. Kde: Používá se k dotazu na umístění nebo místo něčeho nebo někoho. Pomáhá nám shromažďovat informace o tom, kde událost došlo nebo kde se někdo nachází. Například: „Kde je nejbližší kavárna?“ nebo "Kam jsi jel na dovolenou?"

Kde používat tázací zájmena

Tázací zájmena lze použít v různé souvislosti a situacích. Běžně se vyskytují v rozhovorech, rozhovorech, průzkumech a jakoukoli formu komunikace, kde jsou kladeny otázky. Tady jsou některé příklady kde se často používají tázací zájmena:

 1. V každodenních rozhovorech: Tázací zájmena se používají k kladení otázek a shromažďování informací neformální rozhovory. Pomáhají nám zapojit se smysluplné diskuse a dozvědět se více o ostatních.

 2. V rozhovorech a průzkumech: Tázací zájmena jsou nezbytná v rozhovorech a průzkumech, protože nám umožňují shromažďovat konkrétní informace od jednotlivců. Pomáhají nám porozumět názorům, preferencím a zkušenostem.

 3. Ve výuce jazyků: Tázací zájmena hrají zásadní roli ve výuce jazyků, zejména při procvičování tvoření otázek a gramatických pravidel. Pomáhají studentům rozvíjet se jejich porozumění větné struktury a syntaxe.

Jak používat tázací zájmena

Používání tázacích zájmen je poměrně jednoduché. Mohou být použity jako předmět nebo předmět věty v závislosti na kontextu. Tady jsou několik pokynů o tom, jak efektivně používat tázací zájmena:

 1. Jako předmět: Jako předmět věty lze použít tázací zájmena. Například: "Kdo přichází na večírek?" nebo „Co se stalo dort? "

 2. Jako objekt: Tázací zájmena mohou být také použita jako předmět věty. Například: „Koho jste pozvali akce?" nebo „Co jsi viděl na muzeum? "

 3. V kombinaci s jinými zájmeny: Tázací zájmena lze kombinovat s jinými zájmeny a vytvořit tak konkrétnější otázky. Například: "Komu jsi dal knihu?" nebo „Odkud jste koupil ta košile? "

Nezapomeňte upravit tvar zájmena na základě kontextu a funkce, kterou ve větě plní.

Tázací zájmena jsou mocné nástroje in Anglická komunikace. Zvládnutím jejich použití, můžete vylepšit ynaše jazykové znalosti a zapojit se efektivnější rozhovory. Takže cvičit pomocí těchto dotazovacích slov a prozkoumejte nekonečné možnosti tázacích vět!

Tázací zájmena vs. jiná zájmena

Tázací zájmena vs. příbuzná zájmena

V anglické gramatice hrají zájmena zásadní roli ve stavbě vět a pomáhají nám vyhnout se opakování. Zájmena lze kategorizovat do odlišné typy na základě jejich funkcí a použití. Dvě důležité kategorie ze zájmen jsou tázací zájmena a vztažná zájmena.

Tázací zájmena se používají k kladení otázek a shromažďování informací. Často se o nich hovoří jako o otázkách a zahrnují slova jako kdo, co, kde, kdy, proč a jak. Tato zájmena se používají k vytvoření tázacích vět a jsou zásadní při tvoření otázek.

On druhá ruka, ke spojení se používají vztažná zájmena závislá klauzule na hlavní věta ve větě. Představují vztažné věty a pomoci zajistit další informace o podstatném jménu nebo zájmenu. Příklady vztažných zájmen zahrnují kdo, koho, jehož, který a to.

Zatímco obě tázací zájmena a vztažná zájmena slouží různé účely, mohou se někdy v použití překrývat. Například zájmeno „kdo“ může být použito jako tázací zájmeno k dotazu na osobu a jako vztažné zájmeno zavést vztažná věta.

Tázací zájmena jako předměty

Tázací zájmena mohou také fungovat jako předměty ve větě. Při použití v tudy, pomáhají nám klást otázky týkající se předmětu věty. Pojďme vzít pohled na některých příkladech:

 • Kdo přijde dnes večer na párty?
 • Co stalo se chybějící klíče?
 • Kde jeli na dovolenou?

In tyto příklady, tázací zájmena „kdo“, „co“ a „kde“ se používají jako předměty z vět. Pomáhají nám formulovat otázky a shromažďovat informace o neznámý předmět.

Je důležité si uvědomit, že tázací zájmena lze použít nejen jako podmět, ale také jako předměty, přivlastňovací a další gramatické funkce. Jejich všestrannost nám umožňuje konstruovat smysluplné a dobře utvořené tázací věty.

Porozumění rozdíl mezi tázacími zájmeny a jinými zájmeny, jako jsou vztažná zájmena, je zásadní pro zvládnutí anglické gramatiky a stavby vět. Tím, že se seznámíme s ο odlišné typy zájmen a jejich funkcí, můžeme zlepšit naše jazykové a komunikační dovednosti.

Takže až příště narazíte na otázku nebo potřebu poskytnout další informace o podstatném jménu nebo zájmenu, pamatujte role tázacích zájmen a jak se liší od jiných zájmen. Šťastné učení!

Cvičení na tázací zájmena

V anglické gramatice se tázací zájmena používají k kladení otázek. Jsou typem zájmena, které nám pomáhá shromažďovat informace o lidech, věcech, místech, čase, důvodu a způsobu. Tázací zájmena zahrnují tázací slova jako kdo, co, kde, kdy, proč a jak. Hrají zásadní roli ve stavbě vět a pomáhají nám tvořit tázací věty.

Pracovní listy tázací zájmena

Chcete-li si procvičit používání tázacích zájmen, zde jsou nějaká cvičení to vám pomůže pochopit jejich použití a zlepšit své znalosti anglické gramatiky:

 1. Dotaz Word Fill-in: Vyplnit polotovary s vhodné slovo otázky (kdo, co, kde, kdy, proč nebo jak) k doplnění vět. Například:
 2. ___ jel jsi na dovolenou? (Kde)
 3. ___ je tvoje oblíbená barva? (Co)

 4. Formace otázek: Přeuspořádat slova tvořit gramaticky správná otázka použitím dané tázací zájmeno, Například:

 5. Kniha / o čem / je /? (O čem je ta kniha?)

 6. Identifikace tázacích zájmen: V každé větě určete tázací zájmeno a zapište ho. Například:

 7. Kdo přijde na párty?

 8. Otázky, které mají na začátku What, Whery, Why: Odpovědět dané otázky pomocí příslušného tázacího zájmena. Například:

 9. Co is tvé oblíbené jídlo? (moje oblíbené jídlo je pizza.)

Cvičení s tázacími zájmeny

Zde jsou nějaká doplňková cvičení na další praxe pomocí tázacích zájmen:

 1. Nahrazení podstatných jmen: Vyměňte podtržené podstatné jméno s správné tázací zájmeno, Například:
 2. Kdo je nový učitel? (Nový učitel je kdo?)

 3. Otázka Použití slova: Vybrat správné slovo otázky dokončit každou větu. Například:

 4. Kde šel jsi dál? vaše poslední dovolená?

 5. Dokončení věty: Doplňte věty pomocí příslušného tázacího zájmena. Například:

 6. Zajímalo by mě proč nepřišel na večírek.

 7. Vytváření otázek: Vytvořte otázky pomocí dané výzvy a tázací zájmena. Například:

 8. výzva: Film / Co jste sledoval? (Jaký film díval ses?)

Cvičením tato cvičení, se blíže seznámíte s tázacími zájmeny a získáte jistotu v jejich správném používání v vaše cesta učením angličtiny. Nezapomeňte věnovat pozornost gramatickým pravidlům, stavbě vět a vhodné použití tázacích zájmen in různé souvislosti. Šťastné učení!

Často kladené otázky

1. Co je tázací zájmeno?

Tázací zájmeno is zájmeno který se používá k usnadnění kladení otázek. Jsou to „kdo,“ „koho“, „čího“, „coho," a který." Tato zájmena se používají k reprezentaci věc nebo člověk jehož identita není znám.

2. Jsou tázací zájmena jednotné nebo množné?

Tázací zájmena mohou být v jednotném i množném čísle v závislosti na kontextu věty. Například: "Kdo jsou?" Zde je „kdo“ tázací zájmeno používané v množný kontext.

3. Můžete uvést příklady tázacích zájmen ve větách?

Jistě, zde je několik příkladů:
– Kdo je na dveře?
- Čí kniha to je?
- Který je tvé auto?
- Co chceš?

4. Jaký je rozdíl mezi tázacími zájmeny a tázacími přídavnými jmény?

Tázací zájmena stojí samostatně zatímco tázací přídavná jména upravit podstatné jméno. Například v otázce „Kdo to udělal?“ je „Kdo“ tázací zájmeno. V otázce „Která kniha je vaše?“ je „Která“ tázací přídavné jméno upravující „kniha“.

5. Kolik tázacích zájmen je v angličtině?

Existují pět tázacích zájmen v angličtině: who, who, who, what, and which.

6. Jak používat tázací zájmena ve větě?

K kladení otázek se používají tázací zájmena. Nahrazují podstatné jméno ve větě. Například „Co je tvé jméno?" Zde „co“ je tázací zájmeno nahrazující podstatné jméno „jméno“.

7. Mohou být tázací zájmena podměty ve větě?

Ano, tázací zájmena mohou působit jako předmět věty. Například: "Kdo volá?" Zde je „kdo“ předmětem věty.

8. Jakou roli hrají tázací zájmena v anglické gramatice?

Tázací zájmena hrají klíčovou roli v anglické gramatice, protože nám umožňují vytvářet otázky a shromažďovat informace. Nahrazují podstatné jméno ve větě a používají se k otázkám o lidech, věcech a místech.

9. Existují nějaká cvičení na procvičování používání tázacích zájmen?

Ano jsou četné online zdroje a gramatické knihy které poskytují cvičení k procvičování použití tázacích zájmen. Obvykle zahrnují vyplňování polotovary nebo přepisování vět pomocí správné tázací zájmeno.

10. Jaký je rozdíl mezi tázacími a vztažnými zájmeny?

Tázací zájmena se používají k kladení otázek, zatímco relativní zájmena se používají ke spojení doložka nebo fráze k podstatnému jménu nebo zájmenu. Slova 'kdo', 'kdo', 'čí', 'který' a 'co' může být buď tázací nebo vztažná zájmena záleží na jejich použití ve větě. Například v otázce „Kdo je to?“ je „kdo“ tázací zájmeno. Ve větě „Znám toho, kdo vyhrál závod", 'kdo je vztažné zájmeno.