Definitivní průvodce svařováním MIG: Zvládnutí umění svařování různých kovů

Svařování MIG (Metal Inert Gas) je všestranný a široce používaný svařovací proces, který umožňuje spojovat různé kovy, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníku, niklu a hořčíku. Tento komplexní průvodce se ponoří do složitostí svařování MIG každého z těchto kovů a poskytne vám technické znalosti a praktické znalosti, abyste se s důvěrou vypořádali s jakýmkoli svařovacím projektem.

Svařování uhlíkové oceli metodou MIG

Uhlíková ocel je jedním z nejčastěji svařovaných kovů metodou MIG. Lze jej svařovat buď metodou přenosu kovu s krátkým obloukem, nebo metodou přenosu kovového oblouku stříkáním. Volba mezi těmito dvěma technikami závisí na tloušťce materiálu a požadovaných charakteristikách svaru.

Pro tenkou uhlíkovou ocel je preferován způsob přenosu kovu krátkým obloukem. Tato metoda poskytuje dobrou penetraci, hladké svary a minimální rozstřik. Nejběžnější směsí plynů pro svařování tenké uhlíkové oceli metodou MIG je směs argonu a CO75 v poměru 25/2. Tato směs plynů pomáhá stabilizovat oblouk, zlepšit vzhled svarové housenky a zlepšit penetraci.

Pro silnější uhlíkovou ocel se doporučuje metoda přenosu kovu stříkáním obloukem. Tato technika vytváří tekutější, jednotnou svarovou housenku s hlubším průnikem. Směs plynů pro svařování uhlíkové oceli MIG rozprašováním obloukem je obvykle stejná směs 75/25 Argon/CO2.

Při svařování uhlíkové oceli metodou MIG je zásadní zajistit, aby byl povrch čistý a bez jakýchkoliv nečistot, jako je rez, špína nebo olej. Tyto nečistoty mohou výrazně ovlivnit kvalitu svaru a vést k defektům. Pro dosažení vysoce kvalitních svarů je nezbytná správná příprava povrchu pomocí kovového kartáče nebo brusky.

Svařování nerezové oceli metodou MIG

jaké kovy lze mig svařovatZdroj obrázku: Příklad svaru Mig

Nerezovou ocel lze také efektivně svařovat pomocí svařovacího procesu MIG, ale vyžaduje jinou směs plynů a svařovací parametry ve srovnání s uhlíkovou ocelí. Pro nerezovou ocel se doporučuje plynná směs argonu s 5 % kyslíku. Tato směs plynu pomáhá stabilizovat oblouk a vytvářet konzistentnější a vysoce kvalitní svar.

Kromě toho se při svařování nerezové oceli doporučuje na svářečce MIG použít nastavení obrácené polarity stejnosměrného proudu (DCRP). Toto nastavení pomáhá zlepšit charakteristiky oblouku a vzhled svarové housenky, což vede k pevnějšímu a vizuálně přitažlivějšímu svaru.

Stejně jako u uhlíkové oceli je důležité zajistit, aby byl povrch nerezové oceli před svařováním čistý a bez jakýchkoliv nečistot. Jakékoli zbytkové nečistoty, olej nebo jiné nečistoty mohou vést k defektům svaru a narušit integritu spoje.

Svařování hliníku metodou MIG

Hliník je dalším kovem, který lze úspěšně svařovat metodou MIG. Parametry a techniky svařování se však liší od těch, které se používají pro uhlíkovou a nerezovou ocel.

Pro tenký hliník je preferován způsob přenosu kovu s krátkým obloukem. Tato metoda pomáhá minimalizovat riziko propálení a poskytuje lepší kontrolu nad svarovou lázní.

Pro silnější hliník, typicky v rozsahu 1 až 2 palce, se doporučuje metoda přenosu kovu stříkáním obloukem. Tato technika vytváří tekutější, jednotnou svarovou housenku s hlubším průnikem.

Doporučená směs ochranného plynu pro svařování silnějšího hliníku metodou MIG je obvykle směs 90 % argonu a 10 % helia. Tato směs plynů pomáhá zlepšit stabilitu oblouku, vzhled svarové housenky a celkovou kvalitu svaru.

Stejně jako u jiných kovů je klíčové zajistit, aby byl hliníkový povrch před svařováním čistý a bez jakýchkoliv nečistot, jako jsou oxidové vrstvy nebo povrchové nátěry. Pro dosažení vysoce kvalitních svarů na hliníku je nezbytná správná příprava povrchu.

Svařování niklu a hořčíku metodou MIG

Nikl a hořčík, i když to není tak běžné jako výše uvedené kovy, lze také svařovat pomocí svařovacího procesu MIG. Tyto kovy však vyžadují specifické směsi plynů a svařovací parametry pro zajištění úspěšných a vysoce kvalitních svarů.

Pro nikl se typicky používá plynná směs 98 % argonu a 2 % vodíku. Tato směs plynů pomáhá stabilizovat oblouk a zabraňuje tvorbě nežádoucích oxidů během procesu svařování.

Hořčík je naproti tomu svařován pomocí směsi ochranného plynu 100% argonu. Tento čistý plyn Argon pomáhá chránit roztavený hořčík před oxidací a udržovat integritu svaru.

Při svařování niklu nebo hořčíku je zásadní zajistit, aby byl povrch důkladně očištěn a zbaven všech nečistot. Tyto kovy jsou vysoce reaktivní a mohou být náchylné k defektům svaru, pokud není povrch řádně připraven.

Proč investovat do čističky vzduchu?

MIG svařování je všestranný a široce používaný svařovací proces, který umožňuje spojovat různé kovy, včetně uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníku, niklu a hořčíku. Pochopením specifických svařovacích parametrů, směsí plynů a požadavků na přípravu povrchu pro každý kov se můžete s jistotou pustit do jakéhokoli svařovacího projektu a vytvářet vysoce kvalitní a odolné svary.

Pamatujte, že správné nastavení zařízení, výběr plynu a příprava povrchu jsou zásadní pro dosažení úspěšných MIG svarů, bez ohledu na spojovaný kov. Se znalostmi a technikami uvedenými v této příručce budete na dobré cestě k ovládnutí umění svařování MIG a rozšíření svých schopností obrábění kovů.

Reference:
- Co můžete svařovat s MIG svářečkou?
- Základy svařování MIG pro měkkou ocel
- Kovy, které můžete svařovat MIG
- Jak svařovat MIG
- Jaké druhy kovů lze svařovat pomocí MIG?