21 Využití hydrogensíranu sodného: Fakta, která byste měli vědět!

Hydrogensulfát sodný také známý jako hydrogensíran sodný (NaHSO4), který má široké uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Pojďme se ponořit do faktů o použití NaHSO4.

NaHSO4 použití v různých odvětvích:

 • Potravinářský a krmivářský průmysl
 • Textilní průmysl
 • Kovoprůmysl
 • Krmný průmysl
 • Účel čištění
 • Zemědělský průmysl
 • Papírenský a celulózový průmysl
 • Komerční účel
 • Výzkum a vývoj
 • Elektrotechnický průmysl

V tomto článku se podíváme na aplikace NaHSO4 v různých oborech.

Potravinářský průmysl

 • Jako potravinářské přídatné látky, NaHSO4 se používá v pekárně k jejich kynutí.
 • V nápojích, omáčkách a náplních, potravinářských výrobcích včetně dresinků NaHSO4 má své aplikace.
 • Bez vytváření jakékoli kyselé chuti NaHSO4 snižuje pH jídla. Proto NaHSO4 je replika jablečných kyselin, citrónových kyselin nebo fosforečných kyselin, které jsou komerčně dostupné.
 • Působí jako ochucovadlo a výživné činidlo v potravinářském průmyslu.
 • In Doplňky stravy, NaHSO4 bylo zjištěno, že se používá.
 • V produktech proti hnědnutí NaHSO4 se používá, který se aplikuje na čerstvě nakrájené ovoce.

Textilní průmysl

NaHSO4 v textilním průmyslu platí pro samet látky, které se skládají z hedvábného podkladu a hromady bavlněných, konopných nebo hedvábných vláken, aby vytvořily „samet vyhoření“. Když se tento typ tkaniny zahřeje, způsobí to, že se vlákna na bázi celulózy stanou lámavými a odtrhnou se a zanechají spálené oblasti v koncovém materiálu.

Kovoprůmysl

 • V kovoprůmyslu, NaHSO4 se používá pro dokončovací účely.
 • Projekt moření kovů, jako je stříbro, se dosahuje pomocí NaHSO4.

Krmný průmysl

Být AAFCO schválený; NaHSO4 se používá jako doplňková látka v krmivu pro drůbež spojené s krmivem pro zvířata.

Účel čištění

 • Snížením pH vody NaHSO4 se používá jako chlorační činidlo ve vířivkách a bazénech.
 • V čističích záchodových mís Vanish a Sani-Flush NaHSO4 je primární složkou.
 • NaHSO4 funguje jako dezinfekční prostředek a baktericid.
 • Na výrobu šperků, NaHSO4 se používá k čištění oxidační vrstvy při výrobě šperků po zahřátí.

Zemědělský průmysl

NaHSO4 má aplikace v nepesticidních zemědělských chemikáliích.

Papírenský a celulózový průmysl

Při výrobě papírových výrobků, NaHSO4 se používá.

Komerční účel

Krémy na nohy proti plísním mít NaHSO4 složení v nich.

Domácí účel

Ke snížení koncentrace salmonel NaHSO4 používá se u kuřete.

Jaká jsou některá běžná použití oxidu uhličitého?

Oxid uhličitý je všestranná sloučenina, která nachází několik běžných použití. Nějaký klíč fakta o oxidu uhličitém znát zahrnují jeho roli jako skleníkového plynu, jeho použití v sycených nápojích, hašení požárů a jako chladivo v různých průmyslových procesech. Kromě toho se oxid uhličitý používá pro chlazení a jako superkritická tekutina v extrakčních procesech. Jeho rozmanité využití činí oxid uhličitý nezbytnou součástí v mnoha průmyslových odvětvích.

Výzkum a vývoj

 • Jako prostředek na ochranu půdy NaHSO4 se používá v analytické laboratorní analýze.
 • Jako katalyzátor NaHSO4 se používá v laboratořích ve výzkumné oblasti.

Elektrotechnický průmysl

Pro výrobu hydroxidu niklu elektrod které se používají v alkalických bateriích, NaHSO4 se používá.

Proč investovat do čističky vzduchu?

NaHSO4 je sodná sůl hydrogensíranového aniontu. Je to kyselá sůl tvořená H2SO4 neutralizační reakce prostřednictvím kontaktního procesu a lze jej snadno skladovat. NaHSO4 je hygroskopický v bezvodé formě a je kyselý v roztocích.