23 použití chloridu rtuťnatého: Fakta, která byste měli vědět!

Chlorid rtuťnatý (HgCl2) je bílá pevná látka s molární hmotností 271.52 g/mol. Zaměřme se v tomto úvodníku na různá použití chloridu rtuťnatého.

Aplikace chloridu rtuťnatého v různých oblastech jsou uvedeny níže.

 • Katalyzátor
 • Chemické činidlo
 • Fotografování
 • Konzervační
 • Opalování kůže
 • Dip na cibuli a hlízu
 • Rtuťová baterie
 • Mikrografie

Katalyzátor

 • Chlorid rtuťnatý se používá jako a katalyzátor při reakci acetylenu a kyseliny chlorovodíkové.
 • Chlorid rtuťnatý je katalyzátor, který napomáhá procesu reakce a přeměně acetylenu na vinylchlorid.
 • HgCl2 zvyšuje rychlost reakce.
 • C2H2 + HCl ⟶ CH2 = CHCI.

Chemické činidlo

 • Chlorid rtuťnatý se používá při tvorbě amalgám v kombinaci s kovem, jako je hliník. v Barbiere, reakce halokarbon reaguje s amalgamovaným hliníkem. Pro snížení organické syntézy se jako činidlo používá amalgamovaný hliník.
 • V Umpolungově reakci se chlorid rtuťnatý používá k odstranění dithianové skupiny připojené ke karbonylové skupině.
 • V některých chemických analytických vzorcích se jako stabilizační činidlo používá chlorid rtuťnatý. 

 Fotografování

 • Chlorid rtuťnatý se používá jako přísada zesílit ve fotografii vytvářet pozitivní obrazy.
 • Chlorid rtuťnatý při aplikaci na negativ obraz zahušťuje.
 • Chlorid rtuťnatý zvyšuje neprůhlednost stínů a vytváří tak dojem pozitivního obrazu. 

Konzervační

 • Chlorid rtuťnatý je dobře známý pro své použití jako a konzervační.
 • Dříve se pro uchování různých biologických vzorků používal chlorid rtuťnatý tam, kde byl vzorek ponořen nebo byl natřen roztokem chloridu rtuťnatého.
 • Někdy byly předměty stíněny kropením krystalického chloridu rtuťnatého.
 • Chlorid rtuťnatý se dříve používal v Evropě a Spojených státech amerických na výrobu dřeva na železniční pražce.
 • Chlorid rtuťnatý se používal jako opalovací činidlo a dříve se používal k namáčení dřeva v roztoku chloridu rtuťnatého.

Opalování kůže

 • Chlorid rtuťnatý se používá jako konzervační látka v činění kůže proces. HgCl2 zabraňuje hnilobě kůže a zabraňuje tomu hniloba. HgCl2 kůže je odolnější a bude méně náchylná k zabarvení.
 • Takovou kůži lze tedy použít k výrobě opasků, tašek, nástrojů, obuvi, oděvů atd. 

Dip na cibuli a hlízu

 • V zemědělství je důležitá výnosnost, takže časná indukce a uložení velikosti orgánu určuje výnos.
 • Chlorid rtuťnatý se používá jako a dip řešení pro cibule a hlízy. Cibulka představuje zárodek nové rostliny, takže pro správnou produkci je důležité zabránit hnilobě cibulí a hlíz.
 • Hlavní úlohou dip chloridu rtuťnatého je zvýšení trvanlivosti cibule a hlíz.

Rtuťová baterie

 • Chlorid rtuťnatý se používá při výrobě baterie. 
 • Chlorid rtuťnatý se používá v malém množství v Knoflíkové baterie, který se používá v malých elektronických zařízeních, jako jsou hodinky, digitální teploměr, kalkulačka a hračky.
 • Baterie s oxidem rtuťnatým se pro svou dlouhou životnost používají v armádě.

Mikrografie

 • Mikrografie se také nazývá mikrokaligrafie. V mikrografii se digitální obraz pořizuje pomocí mikroskopu nebo podobného zařízení. V tomto procesu je k vytvoření fotografie zapotřebí inkoust; tento inkoust se vyrábí pomocí chloridu rtuťnatého.
mercury1
Použití chloridu rtuťnatého

Proč investovat do čističky vzduchu?

Chlorid rtuťnatý je jiný název pro chlorid rtuťnatý. Chlorid rtuťnatý má bod tání 2760C a bod varu 3040C. Krystalová struktura chloridu rtuťnatého je ortogonální. Chlorid rtuťnatý je rozpustný v acetonu a ethylacetátu a mírně rozpustný v benzenu. Ukazuje nulový dipólový moment.