Elektronická konfigurace hořčíku (vysvětleno pro začátečníky)

Prvek přítomný na 12th pozice periodické tabulky je Hořčík s atomovým číslem 12. Proberme elektronovou konfiguraci Hořčíku (Mg).

Hořčíková elektronická konfigurace je [Ne]3s2. Protože hořčík má ve svém valenčním obalu 2 elektrony, patří do skupiny 2 a periody 3. Je lesklého stříbra a je kov alkalických zemin.

Článek vysvětluje pravidla pro ubytování elektronů v atomových orbitalech Mg a jeho orbitální diagram.

Jak zapsat konfiguraci hořčíkových elektronů

Projekt elektronická konfigurace Hořčík je – 1s2 2s2 2p6 3s2,který se skládá z 12 elektronů, které jsou rozmístěny v obalech podle různých principů, jako je Aufbauovo, Hundovo pravidlo a Pauliho vyloučení.

  • Aufbauův princip uvádí, že orbital s nižší energií bude zaplněn před orbitalem s vyšší energií, orbital Příklad-1s se zaplní před orbitalem 2s.
  • Hundovo pravidlo stát, že každý orbital dané podslupky by měl být před spárováním vyplněn vždy jedním elektronem, tj. každý orbital dostane nejprve jeden elektron, než přidá druhý elektron k orbitalu.
  • Proto konečná elektronická konfigurace Hořčík je – 1s2 2s2 2p6 3s2.

Schéma konfigurace elektronů hořčíku

Elektronická konfigurace Mg je 1s2 2s2 2p6 3s2. Je znázorněn v níže uvedené podobě kde vyplňování orbitalů kolem jádra probíhá v rostoucím energetickém řádu.

EC Mg Diagram 2
Schéma elektronické konfigurace hořčíku

Zápis elektronové konfigurace hořčíku

[Ne] 3 s2 je elektronický zápis Mg, kde má 12 elektronů, z nichž 10 elektronů může být reprezentováno pro Neon a zbývající dva elektrony za 3 s.

Hořčíková nezkrácená elektronová konfigurace

1s2 2s2 2p6 3s2 je nezkrácená elektronická konfigurace hořčíku.

Elektronová konfigurace hořčíku v základním stavu

[Ne] 3s2 je konfigurace základního stavu Mg.

Vybuzený stav konfigurace hořčíkových elektronů

[Ne] 3s13p1 je elektronová konfigurace excitovaného stavu Mg, kde se jeden elektron přenese z 3s na 3p, aby se získal excitovaný stav.

Orbitální diagram hořčíku v základním stavu

1s2 2s2 2p6 3s2 je základní elektronická konfigurace hořčíku tj. ani zisk, ani ztráta elektronů.

Orbitální Mg diagram 1
Orbitální diagram hořčíku

Jaká je elektronová konfigurace Lawrencia?

Projekt vysvětlena elektronová konfigurace lawrencia odhaluje, že lawrencium, syntetický prvek, má atomové číslo 103 a jeho elektrony jsou uspořádány v konfiguraci 2-8-18-32-32-8-3. Tato konfigurace znamená distribuci elektronů v různých elektronových obalech a podslupkách uvnitř atomu. Jedinečné uspořádání elektronů přispívá k vlastnostem a chování lawrencia při chemických reakcích.

Elektronová konfigurace oxidu hořečnatého

Elektronová konfigurace hořčíku a kyslíku v oxidu hořečnatém je uvedena níže.

Mg2+ → [Ne]

O2-→ léta 12 2s2 2p6

MgO
oxid hořečnatý

Elektronová konfigurace síranu hořečnatého

Elektronická konfigurace hořčíku a síranu je reprezentována jako:

  • Mg2+ → [Ne], kde Síran je a polyatomový ion se 6 valenčními elektrony síry a 4 elektrony kyslíku.
  • Tedy 4*6 elektronů = 24 e- a náboj -2. Po sečtení všech elektronů vznikne 32 valenčních elektronů.
  • Proto jeho konfigurace 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2.
MgS4
Síran hořečnatý

Proč investovat do čističky vzduchu?

Síran hořečnatý je iontová sůl s vysokou rozpustností ve vodě. Jeho heptahydrátová forma je známá jako Epsomská sůl. Používá se především v zemědělství jako rostlinná živina i jako a vysoušedlo v organických reakcích.

Také čtení: