Jak svařovat s butanovým hořákem (Kompletní návod pro kutily)

Butanové hořáky jsou všestranné nástroje, které lze použít pro různé úkoly, včetně lehkého svařování, pájení a pájení. Tato kompaktní a přenosná zařízení mohou dosáhnout teploty až 2500 °F (1300 °C), díky čemuž jsou vhodná pro práci s tenčími kovy. I když není tak výkonný jako kyslíko-acetylenové nebo obloukové svařování, vysoce kvalitní butanový hořák může být stále účinný pro malé svářečské práce a rychlé opravy v automobilovém průmyslu, klempířství, výrobě šperků a dalších kutilských aplikacích.

Jak svařovat s butanovým hořákem

Výběr správného butanového hořáku

Při výběru butanového hořáku pro svařování zvažte následující specifikace:

specifikacePopis
Typ zapalováníPiezoelektrické zapalování pro snadné startování tlačítkem, zajišťující spolehlivé a rychlé zapálení bez potřeby externích zdrojů zapalování
Bezpečnostní prvkyBezpečnostní zámky proti vzplanutí a průtoku plynu, které zabraňují náhodnému vznícení a regulují průtok plynu pro konzistentní výkon
Nastavení plameneNastavitelná délka plamene od 0.5 do 5 palců, což umožňuje přesnou kontrolu nad tepelným příkonem a velikostí plamene
Maximální teplotaAlespoň 2500 °F (1300 °C), aby bylo zajištěno dostatečné teplo pro svařování, pájení a pájení
Velikost a hmotnostKompaktní velikost pod 6 palců na délku a 5 oz hmotnost pro snadnou manévrovatelnost a snížení únavy rukou při dlouhodobém používání
PřílohyPřesné plameny pro detailní práci, horký vzduch pro teplem smrštitelné hadičky a pájecí hroty pro elektroniku a šperky

Mezi oblíbené modely patří:

 • Mikro hořák Blazer GB2001, který používá 8gramové jednorázové butanové lahve, poskytuje přenosné a lehké řešení pro svářečské úkoly na cestách
 • Master Appliance MT-51 s doplňovatelnou nádrží o objemu 20 ml na 2 hodiny provozu, ideální pro delší svařování a náročné aplikace

Při nákupu butanového hořáku se ujistěte, že je dodáván s vysoce kvalitní tryskou vyrobenou z mosazi nebo nerezové oceli pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi a vysokým teplotám. Zkontrolujte pohodlné uchopení a vyvážený design, abyste snížili únavu rukou při dlouhodobém používání.

Příprava na svařování s butanovým hořákem

Před zahájením projektu svařování proveďte následující kroky:

 1. Kovové povrchy důkladně očistěte drátěným kartáčem z nerezové oceli nebo brusným kotoučem (zrnitost 80-120), abyste odstranili veškeré nečistoty, rez, olej nebo povlaky. To zajišťuje pevné svarové spojení a zabraňuje znečištění svarové lázně.
 2. Upněte obrobky bezpečně pomocí uzamykacích kleští, stolního svěráku nebo svařovacích svorek, aby si během svařování udržely správné vyrovnání. Ujistěte se, že upínací síla je dostatečná, aby se zabránilo pohybu nebo deformaci obrobků.
 3. Používejte tepelně odolné rukavice (kožené nebo kevlarové) a svářečskou kuklu nebo brýle se stíněním čoček #5, abyste si chránili ruce a oči před teplem, jiskrami a intenzivním světlem. Pracujte v dobře větraném prostoru nebo použijte odsavač par, abyste minimalizovali vystavení výparům a plynům.
 4. Naplňte hořák prémiovým butanovým palivem (nejméně 99.5% čistoty) podle pokynů výrobce. Pro kompatibilitu s různými modely hořáků použijte butanový kanystr s univerzálním adaptérem špičky. Před použitím hořák krátce pročistěte, abyste odstranili veškerý vzduch nebo nečistoty.

Proces svařování s butanovým hořákem

Jakmile jsou vaše materiály a pracovní prostor připraveny, můžete začít svařovat:

 1. Nastavte ventil hořáku tak, aby vytvářel soustředěný modrý plamen o délce asi 1-1.5 palce. Nejžhavější částí je modrý kužel na špičce, který může dosáhnout teploty až 2500 °F (1300 °C). Pro většinu svařovacích úkolů používejte neutrální plamen s vyváženým poměrem kyslíku a butanu.
 2. Plochu spoje zahřívejte rovnoměrně na obou stranách, dokud kov nezačne červenat. To může trvat 30-60 sekund, v závislosti na tloušťce kovu a nastavení hořáku. Udržujte vzdálenost 1/4 až 1/2 palce mezi špičkou hořáku a kovovým povrchem pro optimální přenos tepla.
 3. Dotkněte se pájky nebo pájecí tyčinky (průměr 0.5-1.0 mm) zahřátého kovu a nechte ji roztavit a zatéct do spoje. Pro mosaz a bronz použijte tyč na bázi mosazi nebo stříbra a pro ocel a nerezovou ocel tyč na bázi cínu. Před zahřátím naneste na spoj tenkou vrstvu pasty nebo prášku, abyste zabránili oxidaci a zlepšili tok.
 4. Pomalu pohybujte plamenem podél spoje rychlostí 1/2 až 1 palec za sekundu, abyste vtáhli roztavený přídavný kov dovnitř. Použijte kruhový nebo klikatý pohyb pro rovnoměrné rozložení tepla a udržení konzistentní svarové housenky. Překryjte každý průchod o 50 %, abyste zajistili úplné spojení a zabránili podříznutí nebo poréznosti.
 5. Před manipulací nebo aplikací jakéhokoli zatížení nechte svar přirozeně vychladnout na vzduchu po dobu 5-10 minut. Nehaste ho ve vodě, protože to může způsobit teplotní šok a oslabit kloub. K odstranění přebytečného tavidla nebo rozstřiku z povrchu svaru použijte drátěný kartáč nebo pilník.

Tipy pro úspěšné svařování s butanovým hořákem

Chcete-li s butanovým hořákem dosáhnout silných a čistých svarů, mějte na paměti tyto tipy:

 • Cvičte na kovových odpadech stejné tloušťky a materiálu jako váš projekt, abyste se seznámili s nastavením a chováním hořáku. Začněte s jednoduchými tupými spoji a pokračujte ke složitějším konfiguracím, jako jsou přeplátované, T a rohové spoje.
 • Udržujte konzistentní vzdálenost 1/4 až 1/2 palce mezi špičkou hořáku a kovovým povrchem, abyste zajistili rovnoměrné zahřívání a předešli přehřátí nebo deformaci kovu. Použijte mírný pohyb tam a zpět, aby se teplo rovnoměrně rozložilo po kloubu.
 • Použijte vhodný přídavný kov a tavidlo pro základní kov, který svařujete. Správný výběr na základě typu kovu, tloušťky a požadovaných vlastností naleznete v doporučeních výrobce nebo v příručce pro svařování.
 • Pracujte v čistém prostředí bez nepořádku na ohnivzdorném povrchu, jako je svařovací stůl nebo keramická deka, abyste minimalizovali riziko nehod nebo kontaminace. Udržujte hořlavé materiály a kapaliny mimo oblast svařování a pro případ nouze použijte hasicí přístroj nebo kbelík s pískem.
 • Vizuálně zkontrolujte sváry, zda nemají stejnoměrný tvar housenky, úplné spojení a nepřítomnost defektů, jako je poréznost, praskliny nebo podříznutí. Pro kritické aplikace nebo nosné spoje používejte nedestruktivní testovací metody, jako je penetrační barvivo nebo ultrazvukové testování.

Omezení a bezpečnostní aspekty s butanovou svítilnou

Zatímco butanové svítilny jsou výkonné nástroje, mají určitá omezení:

 • Jsou nejvhodnější pro svařování tenkých plechů do tloušťky 1/8″ (3.2 mm). Tlustší materiály mohou vyžadovat více průchodů nebo předehřátí, aby se dosáhlo úplného roztavení a zabránilo se deformaci. Zvažte použití kyslíko-acetylenového nebo obloukového svařování pro silnější kovy nebo větší projekty.
 • Butanové hořáky spotřebují palivo poměrně rychle, typicky 2-4 gramy za minutu v závislosti na velikosti a intenzitě plamene. Při delším používání může být nutné láhev často doplňovat nebo vyměňovat, mějte proto po ruce náhradní láhve nebo doplňovací adaptér.
 • Vždy pracujte v dobře větraném prostoru nebo používejte odsavač par, abyste minimalizovali vystavení výparům, plynům a částicím vznikajícím během svařování. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou tepelně odolné rukavice, svářečská helma nebo brýle a ohnivzdorná zástěra nebo bunda, abyste minimalizovali riziko popálení, poškození očí a podráždění pokožky.
 • Pro případ náhodného požáru nebo jisker mějte poblíž hasicí přístroj, kbelík s pískem nebo svářečskou deku. Vyvarujte se svařování v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin nebo plynů a udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí nebo zvířat v pracovní oblasti.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Svařování pomocí butanového hořáku může být ekonomickou a účinnou alternativou k kyslíko-palivovému nebo obloukovému svařování pro lehkou výrobu a opravy. Výběrem správného hořáku, správnou přípravou materiálů a dodržováním správných svařovacích technik může zručný kutil vytvořit silné a čisté svary na tenkých kovových površích.

Reference:

Pokročilá výkonná svítilna

Snadno svařujte malým hořákem