15 faktů o HBr + Ba(OH)2: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Kyselina boritá (H3BO3) a hydroxid barnatý (Ba(OH)2). dvě chemické sloučeniny , které se různé vlastnosti a aplikace. Když se však spojí, vytvoří se novou sloučeninu známý jako boritan barnatý (HBr Ba(OH)2). Tato sloučenina je zajímavé kvůli jeho jedinečné vlastnosti a potenciální využití v různých průmyslových odvětvích. v tento článek, prozkoumáme vlastnosti, syntézu a aplikace HBr Ba(OH)2 a osvětlíme to jeho důležitost a potenciální dopad in různé obory. Pojďme se tedy ponořit a odhalit fascinující svět HBr Ba(OH)2.

Key Takeaways

 • HBR (Harvard Business Review) je přední publikace který nabízí přehledy a analýzy různá obchodní témata.
 • Ba(OH)2 je chemický vzorec pro hydroxid barnatý, sloučenina používá se v různých průmyslových odvětvích, jako je výroba, zemědělství a farmacie.
 • Pochopení a uplatnění Koncepces diskutováno v HBR články může pomoci firmám zlepšit se jejich strategie, rozhodování a celkový výkon.
 • Hydroxid barnatý má několik použití, včetně as katalyzátor, při úpravě vody a jako činidlo v chemická reakces.
 • Hrají HBR i Ba(OH)2 důležité role in jejich příslušných oborů a může k tomu přispět úspěch a růst podniků a průmyslových odvětví.

Reakce HBr

Kyselina bromovodíková s chemickým vzorcem HBr je silná kyselina, která se široce používá v různých průmyslových odvětvích. Je známý pro jeho reaktivní povaha a schopnost podstoupit odlišné typy reakcí. v v této části, budeme zkoumat vlastnosti a použití HBr, stejně jako její molární hmotnost a rozpustnost ve vodě.

Vlastnosti a použití HBr

Kyselina bromovodíková je bezbarvá kapalina s štiplavý zápach. Je vysoce žíravý a může způsobit těžké popáleniny při kontaktu s kůže. Proto je nezbytné zacházet s HBr opatrně a s opotřebením vhodné ochranné prostředky.

Jeden z primární použití HBr je při výrobě organické sloučeniny. Běžně se používá jako katalyzátor v různých chemická reakces, jako je přídavek HBr za vzniku alkenů alkylbromidy. Kromě toho se HBr používá při syntéze léčiv, barviv a další důležité chemikálie.

Kromě své role v organická syntézakyselina bromovodíková se také používá při výrobě anorganické bromidy. Tyto sloučeniny najít uplatnění v odvětvích, jako je fotografie, retardéry hořenía úpravě vody.

Molární hmotnost a rozpustnost ve vodě

Molární hmotnost HBr je přibližně 80.91 gramů na mol. Tato hodnota se počítá sečtením atomové hmotnosti vodíku (H) a bromu (Br) přítomných ve sloučenině. Molární hmotnost is zásadní parametr in stechiometrických výpočtů a určující částka HBr potřebného pro specifická reakce.

Pokud jde o rozpustnost, kyselina bromovodíková je vysoce rozpustná ve vodě. Snadno se rozpouští ve vodě za vzniku roztoku, který se běžně označuje jako kyselina bromovodíková. Rozpustnost HBr ve vodě je ovlivněn faktory, jako je teplota a koncentrace. Na vyšší teploty, rozpustnost HBr se zvyšuje, což umožňuje koncentrovanější roztok.

Reakce Ba(OH)2

Ba(OH)2, také známý jako hydroxid barnatý, je chemická sloučenina s vzorec Ba(OH)2. Je bílá, krystalická pevná látka, která je vysoce rozpustná ve vodě. Ba(OH)2 se běžně používá v různých průmyslových odvětvích kvůli jeho jedinečné vlastnosti a všestranné aplikace.

Vlastnosti a použití Ba(OH)2

Ba(OH)2 má několik pozoruhodných vlastností díky nimž je cenný různé obory. Zde jsou některé z nich jeho klíčové vlastnosti:

 1. rozpustnost: Ba (OH) 2 je vysoce rozpustný ve vodě, tvoří silně alkalický roztok. Tato vlastnost je nezbytná pro jeho různé aplikace.

 2. Zásaditost: Jako silná báze Ba(OH)2 snadno přijímá protony a vytváří hydroxidové ionty (OH-) ve vodě. Tato vlastnost je zásadní pro její roli při neutralizaci kyselin a regulaci hladiny pH.

 3. Hygroskopičnost: Ba (OH) 2hygroskopické vlastnosti, což znamená, že může absorbovat vlhkost vzduch. Tato vlastnost je to užitečné v aplikacích, kde absorbce vody je žádoucí.

 4. Teplo hydratace: Rozpuštění Ba(OH)2 ve vodě je exotermický proces, uvolňuje značné množství tepla. Tato nemovitost je využívána v jistý chemická reakces a průmyslové procesy.

Vzhledem k jeho jedinečné vlastnostiBa(OH)2 nachází uplatnění v různých průmyslových odvětvích:

 • Chemický průmysl: Ba (OH) 2 se používá jako činidlo v početný chemická reakces. Běžně se používá při syntéze další sloučeniny barya, Jako uhličitan barnatý a síran barnatý.

 • Laboratorní výzkum: Ba (OH) 2 se používá v laboratořích pro svou roli v srážecí reakce a regulace pH. Často se používá jako zdroj hydroxidových iontů.

 • Výroba: Ba (OH) 2 se používá při výrobě mazacích olejů, papíru a textilií. Používá se také při výrobě určitá keramika a skleněné výrobky.

 • Úprava vody: Ba (OH) 2 je zaměstnán v procesy úpravy vody k odstranění nečistot a úpravě pH. Jeho schopnost neutralizovat kyseliny ho činí účinným při léčbě kyselé odpadní vody.

Tvorba hydroxidových iontů ve vodě

Když se Ba(OH)2 rozpustí ve vodě, podstoupí reakci, která vytváří hydroxidové ionty (OH-). Tato reakce může být reprezentována následující rovnicí:

Ba(OH)2 + H2O → Ba2+ + 2OH-

Při této reakci se Ba(OH)2 disociuje na ion barnatýs (Ba2+) a hydroxidové ionty (OH-) v vodný roztok. Disociace Ba(OH)2 je výsledkem silná zásaditost sloučeniny.

generace hydroxidových iontů je zásadní krok in různé chemické procesy a aplikace. Hydroxidové ionty hrají klíčovou roli při neutralizaci kyselin a udržování pH vyvážit v řešeních. Mohou reagovat s kyselé sloučeniny tvořit vodu a odpovídající sůl.

Je důležité poznamenat, že reakce mezi Ba(OH)2 a vodou je vysoce exotermická, což znamená, že uvolňuje značné množství tepla. Toto teplo při manipulaci s Ba(OH)2 in je třeba vzít v úvahu hydrataci laboratorní nebo průmyslové nastavení.

Produkt HBr a Ba(OH)2

image1 2

Když se sloučí kyselina bromovodíková (HBr) a hydroxid barnatý (Ba(OH)2), podstoupí a chemická reakce což má za následek tvorbu bromidu barnatého (BaBr2) a vody (H2O). Tato reakce je známá jako reakce metateze, kde kladné a záporné ionty of reaktanty si vyměňují partnery k vytvoření nových sloučenin.

Tvorba bromidu barnatého (BaBr2) a vody (H2O)

V této reakci, kyselina bromovodíková (HBr) a hydroxid barnatý (Ba(OH)2) reagují za vzniku bromidu barnatého (BaBr2) a vody (H2O). Reakce může být reprezentována následující vyváženou rovnici:

HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + H2O

Pojďme se rozebrat reakční krok za krokem:

 1. Kyselina bromovodíková (HBr) je silná kyselina, která se ve vodě disociuje za vzniku vodíkových iontů (H+) a bromidový ionts (Br-).
 2. Hydroxid barnatý (Ba(OH)2) je silná báze, která ve vodě disociuje za vzniku ion barnatýs (Ba2+) a hydroxidové ionty (OH-).
 3. v reakci, vodíkové ionty (H+) z kyseliny bromovodíkové (HBr) se spojí s hydroxidové ionty (OH-) z hydroxidu barnatého (Ba(OH)2) za vzniku vody (H2O).
 4. Zbývající ionty, ion barnatýs (Ba2+) a bromidový ionts (Br-), spojí za vzniku bromidu barnatého (BaBr2).

Vyvážená rovnice: HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + H2O

Vyvážená rovnice pro reakci mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2) je:

HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + H2O

Tato rovnice ukazuje, že jedna molekula kyseliny bromovodíkové reaguje s jednou molekulou hydroxidu barnatého za vzniku jedné molekuly bromidu barnatého a jedné molekuly vody.

Je důležité si uvědomit, že rovnice je vyvážená, což znamená, že počet atomů každého prvku je na obou stranách rovnice stejný. Tím je zajištěno zákon zachování hmoty je dodržováno.

Typ reakce

Acidobazická neutralizační reakce

Jeden z nejběžnější typy reakcí zahrnujících kyselinu bromovodíkovou (HBr) a hydroxid barnatý (Ba(OH)2) je acidobazická neutralizační reakce. Při tomto typu reakce reagují kyselina a báze za vzniku soli a vody. Pojďme vzít bližší pohled jak k této reakci dochází a role HBr jako silná kyselina a Ba(OH)2 jako silná báze.

Při acidobazické neutralizační reakci iont H+ z kyseliny se spojuje s OH- iont z báze za vzniku vody (H2O). Zbývající ionty z kyselina a zásada se spojí aby se vytvořila sůl. V případě HBr a Ba(OH)2 může být reakce reprezentována následující vyváženou rovnici:

HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + 2H2

In tato rovniceHBr je kyselina Ba(OH)2 je báze, BaBr2 je sůla H2O je voda vyrobeno. Reakce je vyvážená, to znamená, že počet atomů každého prvku je na obou stranách rovnice stejný.

Role HBr jako silné kyseliny a Ba(OH)2 jako silné zásady

HBr je klasifikována jako silná kyselina, protože se ve vodě zcela disociuje a uvolňuje všechny jeho H+ ionty. Tento vysoký stupeň disociace činí HBr silným donorem protonů. Na druhou stranu je Ba(OH)2 považován za silnou bázi, protože se ve vodě plně disociuje a uvolňuje veškeré jeho OH- ionty. Tyto OH- ionty snadno přijímají protony, čímž se Ba(OH)2 stává silným akceptorem protonů.

Síla kyseliny nebo zásady je určeno jeho schopnost darovat nebo přijímat protony. Silné kyseliny a základny mají vysoký stupeň disociace, zatímco slabé kyseliny a báze disociují pouze částečně. V případě HBr a Ba(OH)2, jejich silnou povahu povoleno pro rychlá a úplná reakce, což má za následek vznik sůl a vody.

Stojí za zmínku, že reakce mezi HBr a Ba(OH)2 je příklad metatézní reakce, známé také jako dvojitá posunová reakce. Při tomto typu reakce, kationty a anionty dvě sloučeniny vyměnit místa, což má za následek vznik dvě nové sloučeniny. V případě HBr a Ba(OH)2 bromidový iont (Br-) z HBr se kombinuje s ion barnatý (Ba2+) z Ba(OH)2 za vzniku sůl BaBr2.

Vyrovnání rovnice

V chemii bilancování chemické rovnice is základní dovednost což nám umožňuje pochopit stechiometrii reakce. Tím, že zajistíme, že počet atomů na obou stranách rovnice je stejný, můžeme přesně reprezentovat chemická změnas probíhá. Pojďme prozkoumat kroky spojené s vyvažováním chemická rovnice použitím příklad reakce mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2).

Kroky k vyrovnání chemické rovnice

Vyvažování chemická rovnice zahrnuje úpravu koeficienty před každá sloučenina nebo prvek k dosažení stejný počet atomů na obou stranách rovnice. Zde jsou kroky k vyvážení rovnice pro reakci mezi HBr a Ba(OH)2:

 1. Identifikujte nevyváženou rovnici: Nevyvážená rovnice pro reakci je: HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + H2O.

 2. Spočítejte počet atomů: Spočítejte počet atomů pro každý prvek na obou stranách rovnice. V tomto případě máme 1 atom vodíku (H). na levé straně a 2 atomy vodíku (H) na pravé straně. Podobně to máme my 1 atom bromu (Br). na levé straně a 2 brom (Br) atomy na pravé straně.

 3. Vyrovnejte atomy: Začněte vyvážením atomů, které se v něm objevují pouze jedna sloučenina on každá strana rovnice. V tomto případě můžeme vyvážit atomy vodíku (H) umístěním koeficientu 2 před HBr na levé straně, což vede k 2HBr. Nyní máme na obou stranách 2 atomy vodíku (H).

 4. Vyrovnejte zbývající atomy: Dále vyvažte atomy, které se objeví více sloučenin. V tomto případě máme baryum (Ba), kyslík (O) a brom (Br) atomy vyvážit. Umístěním koeficientu 2 před Ba(OH)2 na pravou stranu dostaneme 2Ba(OH)2. Nyní máme na pravé straně 2 atomy barya (Ba), 4 atomy vodíku (H) a 2 atomy kyslíku (O).

 5. Zkontrolujte a upravte: Nakonec zkontrolujte, zda všechny atomy jsou vyvážené. V tomto případě máme 2 atomy barya (Ba), 4 atomy vodíku (H), 2 atomy kyslíku (O) a 2 atomy bromu. (Br) atomy na obou stranách rovnice. Rovnice je nyní vyrovnaná.

Vyvážená rovnice: 2HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + 2H2O

Po provedení výše uvedených kroků dospějeme k vyvážené rovnici pro reakci mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2): 2HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + 2H2.

Vyrovnáním rovnice zajistíme zachování počtu atomů každého prvku během reakce. Tato vyrovnaná rovnice přesně reprezentuje reaktanty a produkty zapojené do reakce a umožňuje nám vypočítat množství látek zahrnutých pomocí stechiometrie.

Ve vyrovnané rovnici to vidíme 2 molekul kyseliny bromovodíkové (HBr) reagovat s 1 molekula hydroxidu barnatého (Ba(OH)2). 1 molekula bromidu barnatého (BaBr2) a 2 molekul vody (H2O). Tato vyrovnaná rovnice poskytuje jasné porozumění reaktantů a produktů zapojených do reakce.

Vyvažování chemické rovnice is zásadní dovednost v chemii, protože nám umožňuje předpovídat výsledek reakcí, vypočítat reakční výtěžkya pochopit základní principy of chemická reakces. Podle výše uvedených kroků můžete s jistotou vyvážit jakákoli chemická rovnice a získat hlubší porozumění of chemické procesy ve hře.

Titrace HBr a Ba(OH)2

Postup a zařízení pro titraci

Pokud jde o stanovení koncentrace roztoku, je to titrace široce používaná technika v chemii. V případě kyseliny bromovodíkové (HBr) a hydroxidu barnatého (Ba(OH)2) lze použít titraci k nalezení přesné množství of jedna látka potřeba reagovat s tím druhým. Tento proces zahrnuje pečlivé měření objemů reaktantů a použití indikátoru k určení koncového bodu reakce. Pojďme vzít bližší pohled at postup a přístroj používaný pro titraci.

Začít s, potřebný aparát for tato titrace zahrnuje byreta, kuželová baňka, pipeta, a vhodný indikátor. Byreta se používá k dodání roztoku jednoho reaktantu (buď HBr nebo Ba(OH)2) do Erlenmeyerovy baňky. Pipeta se používá k měření přesný objem další reakční složky a přeneste ji do baňky. Indikátor se přidá do baňky, aby pomohl vizualizovat konečný bod reakce.

Postup neboť titrace zahrnuje následující kroky:

 1. Připravte roztoky: Začněte přípravou roztoků HBr a Ba(OH)2 s známé koncentrace. Tato řešení musí být přesně změřeny a označeny.

 2. Změřte objem jednoho reaktantu: Použijte pipeta měřit konkrétní objem jedné reakční složky (buď HBr nebo Ba(OH)2) a přeneste ji do Erlenmeyerovy baňky.

 3. Přidat indikátor: Přidat pár kapek indikátoru do baňky. V případě titrace HBr a Ba(OH)2 se jako indikátor běžně používá fenolftalein. Na konci reakce změní barvu, což znamená, že reakce je dokončena.

 4. Titrujte druhým reaktantem: Pomalu přidávejte roztok druhého reaktantu (HBr nebo Ba(OH)2) z byrety do baňky za stálého kroužení baňkou. Indikátor bude měnit barvu s postupem reakce.

 5. Sledujte koncový bod: Pokračujte v přidávání roztoku z byrety, dokud indikátor nedosáhne jeho koncový bod barva. Tato změna barvy znamená, že reakce mezi HBr a Ba(OH)2 je dokončena.

 6. Zaznamenejte objem: Poznamenejte si objem roztoku z byrety, který byl nutný k dosažení koncového bodu. Tento objem lze použít k výpočtu koncentrace reaktantů.

Je důležité poznamenat, že reakce mezi HBr a Ba(OH)2 je metatezní reakcí, jejímž výsledkem je tvorba vody (H2O) a bromidu barnatého (BaBr2). Vyvážená chemická rovnice protože tato reakce je:

HBr + Ba(OH)2 → H2O + BaBr2

Pečlivým měřením objemů reaktantů a použitím indikátoru ke stanovení koncového bodu lze titrací přesně stanovit koncentraci HBr nebo Ba(OH)2.

In další sekce, prozkoumáme použití fenolftaleinu jako indikátoru při titraci HBr a Ba(OH)2.

Použití fenolftaleinu jako indikátoru

Fenolftalein je běžně používaný indikátor in acidobazické titracevčetně titrace HBr a Ba(OH)2. Tato bezbarvá sloučenina podstupuje změna barvy in přítomnost of kyselý nebo zásaditý roztok, což z něj činí ideální indikátor pro určení koncového bodu reakce.

V případě titrace HBr a Ba(OH)2 se do kónické baňky obsahující reakční složky přidá fenolftalein. Zpočátku zůstává roztok bezbarvý, protože reakce ještě nedosáhla jeho koncový bod. Jak však reakce postupuje a pH of řešení se měnípodstupuje fenolftalein barevný přechod.

Fenolftalein je uvnitř bezbarvý kyselé roztoky a změní se na růžovou nebo purpurovou základní řešení. Proto, když se roztok v baňce blíží neutralitě, indikátor fenolftaleinu se změní z bezbarvé na růžovou, což znamená, že se reakce blíží dokončení.

Změna barvy fenolftaleinu slouží jako vizuální vodítko pro koncový bod titrace. Na tento bodlze zaznamenat objem roztoku z byrety, který byl potřebný k dosažení koncového bodu. Tento svazek spolu s známá koncentrace reaktantů, lze použít k výpočtu koncentrace HBr nebo Ba(OH)2.

Fenolftalein je spolehlivým ukazatelem pro titraci HBr a Ba(OH)2 kvůli jeho výrazná změna barvy na konci reakce. Jeho použití povoleno pro přesné určení koncentrace reaktantů a zajišťuje přesné výsledky in proces titrace.

Čistá iontová rovnice

In chemická reakces, je často užitečné znázornit reakci z hlediska použitých iontů. To je kde Koncepce of čistá iontová rovnice přichází do hry. Čistá iontová rovnice is zjednodušenou reprezentaci ze dne chemická reakce která se zaměřuje na ionty, které se skutečně účastní reakce.

Odvození čisté iontové rovnice

Abychom odvodili iontovou rovnici sítě, musíme nejprve porozumět reakci mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2). Když tyto dvě sloučeniny reagovat, podléhají metatezní reakci, známé také jako dvojitá posunová reakce.

Při reakci mezi HBr a Ba(OH)2 se vodíkový iont (H+) z HBr spojí s hydroxidovým iontem (OH-) z Ba(OH)2 za vzniku vody (H2O). Zbývající ionty, bromid (Br-) z HBr a baryum (Ba2+) z Ba(OH)2, dále nereagují a zůstávají jako divácké ionty.

Čistá iontová rovnice: 2OH- + 2H+ → 2H2O

Síťová iontová rovnice pro reakci mezi HBr a Ba(OH)2 lze napsat takto:

2OH- + 2H+ -> 2H2

In tato rovnicese divácké ionty (Br- a Ba2+) nejsou zahrnuty, protože se neúčastní reakce. Rovnice se zaměřuje pouze na ionty, které podléhají chemická změna.

Zjednodušením rovnice zahrnout pouze ionty zapojeni do reakce, můžeme lépe pochopit základní chemický proces probíhá. To nám umožňuje analyzovat reakci a jeho vlastnosti efektivněji.

Je důležité poznamenat, že čistá iontová rovnice představuje celkovou reakci, ale neposkytuje informaci o stechiometrii resp konkrétní částky reaktantů a příslušných produktů. K určení stechiometrie je třeba rovnici vyrovnat úpravou koeficienty reaktantů a produktů.

Konjugované páry

V chemii hrají konjugované páry zásadní roli v porozumění chování kyselin a zásad. Konjugovaný pár sestává z kyseliny a jeho odpovídající základ, nebo základ a jeho odpovídající kyselina. Pojďme prozkoumat dva konjugované páry: konjugovaná báze HBr a konjugovaná kyselina Ba(OH)2.

Konjugovaná báze HBr: Br-

HBr nebo kyselina bromovodíková je silná kyselina běžně používaná v různých chemická reakces. Když HBr daruje proton (H+) do molekula vodytvoří jeho konjugovanou bázi, bromidový iont (Br-). Tato reakce může být reprezentována následující rovnicí:

HBr + H2O ⇌ Br- + H3O+

Zde, molekula HBr působí jako kyselina darováním protonu vodě, která působí jako zásada. V důsledku toho bromidový iont (Br-) vzniká spolu s hydroniový iont (H3+). The bromidový iont je konjugovaná báze HBr, protože vzniká, když HBr ztratí proton.

Konjugovaná kyselina Ba(OH)2: Ba2+

Ba(OH)2, neboli hydroxid barnatý, je silná zásada běžně používaná v různých chemická reakces. Když Ba(OH)2 přijímá proton (H+) z molekula vodytvoří svou konjugovanou kyselinu, ion barnatý (Ba2+). Tato reakce může být reprezentována následující rovnicí:

Ba(OH)2 + H2O ⇌ Ba2+ + 2OH-

Zde působí molekula Ba(OH)2 jako zásada přijetím protonu z vody, který působí jako kyselina. V důsledku toho ion barnatý (Ba2+) se tvoří spolu s dva hydroxidové ionty (ACH-). The ion barnatý je konjugovaná kyselina Ba(OH)2, protože vzniká, když Ba(OH)2 získá proton.

Pochopení konjugovaných párů je pro predikci zásadní směr of acidobazické reakce a určující relativní síly kyselin a zásad. v reakci, silnější kyselina daruje proton silnější základnu, tváření jejich příslušné konjugované páry. Tento koncept je zásadní v studie of acidobazická chemie.

Mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly hrají při určování zásadní roli fyzikální a chemické vlastnosti látek. Tyto síly jsou atraktivní interakce které se vyskytují mezi molekulami. V případě kyseliny bromovodíkové (HBr) a hydroxidu barnatého (Ba(OH)2), dvě důležité mezimolekulární síly do hry vstupují: dipól-dipólové interakce v HBr a iontové povahy Ba(OH)2.

Dipól-dipólové interakce v HBr

Kyselina bromovodíková (HBr) je silná kyselina, která se skládá z vodíku (H) a bromu (Br) atomy. Vazba H-Br je polární, to znamená elektronová hustota je mezi nimi nerovnoměrně rozložena dva atomy. Atom vodíkučástečný kladný náboj (δ+) kvůli jeho nižší elektronegativita, zatímco atom bromu má částečný záporný náboj (δ-) kvůli jeho vyšší elektronegativita.

Tyto částečné poplatky vedou ke vzniku dipól-dipólových interakcí v HBr. Dipól-dipólové interakce nastat, když pozitivní konec jedné molekuly přitahuje negativní konec of další molekula. V případě HBr, pozitivní konec of atom vodíku je přitahován negativní konec atomu bromu v sousední molekula.

Tyto dipól-dipólové interakce přispívat k fyzikální vlastnosti HBr. Například HBr má vyšší bod varu ve srovnání s nepolárních molekul of podobnou velikost protože interakce dipól-dipól vyžadovat více energie rozbít mezimolekulárními vazbami.

Iontová povaha Ba(OH)2

Hydroxid barnatý (Ba(OH)2) je iontová sloučenina který se skládá z kationty barya (Ba). a hydroxidové (OH) anionty. Ba kationty mít kladný náboj, Zatímco ο OH anionty mít záporný náboj. Iontová povaha Ba(OH)2 vzniká z elektrostatická přitažlivost mezi opačně nabité ionty.

In pevný stavBa(OH)2 formy struktura krystalové mřížky kde jsou Ba kationty a OH anionty drží pohromadě silné iontové vazby. Tato příhradová struktura poskytuje Ba(OH)2 jeho pevná a krystalická povaha.

Když se Ba(OH)2 rozpustí ve vodě, iontové vazby mezi Ba kationty a OH anionty jsou rozbity a sloučenina se disociuje na své základní ionty. Tento proces disociace Výsledkem je vytvoření roztoku, který vede elektřinu, protože ionty se mohou volně pohybovat a přenášet elektrický náboj.

Iontová povaha Ba(OH)2 také přispívá k jeho reaktivita. Může podstoupit různé chemická reakces, jako je neutralizační reakce s kyselinami, se kterými reagují kationty Ba iont H+z kyseliny tvoří vodu a sůl.

Reakční entalpie

Reakční entalpie ze dne chemická reakce odkazuje na částka tepelné energie uvolněné nebo absorbované během reakce. Poskytuje cenný náhled do termodynamiky reakce a pomáhá nám pochopit změna energies které se vyskytují během proces.

Exotermická povaha reakce

Když o tom mluvíme exotermickou povahu reakce, máme na mysli reakci, při které se uvolňuje tepelná energie jeho okolí. V případě reakce mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2) se jedná o reakci exotermní.

Během této reakce, kyselina bromovodíková a hydroxid barnatý reagují za vzniku vody (H2O) a bromidu barnatého (BaBr2). Tato reakce je klasifikována jako exotermická reakce, protože uvolňuje tepelnou energii jako vedlejší produkt. Tepelná energie se přenáší z reaktantů do okolí, Což má za následek zvýšení v teplotě.

Hodnota entalpie: -118 kJ/mol

Hodnota entalpie reakce je opatření of změna tepelné energie ke kterému dochází během reakce. Obvykle se udává v kilojoulech na mol (kJ/mol) a poskytuje informace o velikost of změna energie.

Pro reakci mezi kyselinou bromovodíkovou a hydroxidem barnatým hodnota entalpie is -118 kJ/mol. Záporné znaménko znamená, že reakce je exotermická, což znamená, že se během reakce uvolňuje tepelná energie. Velikost of -118 kJ/mol znamená, že na mol reakce se uvolní značné množství tepelné energie.

Je důležité poznamenat, že hodnota entalpie je specifický pro reakci a může se lišit v závislosti na reakční podmínky, jako je teplota a tlak. Hodnota entalpie poskytuje cenné informace o změna energies které se vyskytují během reakce a pomáhá nám pochopit termodynamiku proces.

Pufrovací roztok

Tlumivý roztok is speciální typ řešení, které pomáhá udržovat stabilní pH úroveň i když malé částky kyseliny nebo zásady. Skládá se ze slabé kyseliny a její konjugované báze, popř slabá základna a její konjugovaná kyselina. Vyrovnávací roztoky jsou široce používané v různých polí, včetně chemie, biologie a medicíny, kvůli jejich schopnost odolávat změnám pH.

Možnost tvorby tlumivého roztoku

Pro vytvoření roztoku pufru je nezbytné mít slabou kyselinu nebo zásadu a svého konjugovaného partnera. V případě HBr (kyselina bromovodíková) a Ba(OH)2 (hydroxid barnatý) jsou obě silné kyseliny a báze, resp. Nemohou tedy přímo tvořit pufrovací roztok. Nicméně pomocí Koncepce neutralizace, můžeme vytvořit pufrovací roztok pomocí produktů z jejich reakce.

Když kyselina bromovodíková (HBr) reaguje s hydroxidem barnatým (Ba(OH)2), vytváří bromid barnatý (BaBr2) a vodu (H2O). Rovnice pro tuto reakci je:

HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + H2O

Při této reakci hydroxidový iont (OH-) z báze reaguje s vodíkovým iontem (H+) z kyseliny za vzniku vody. Zbývající ionty, bromid (Br-) a baryum (Ba2+), lze použít k vytvoření pufrovacího roztoku.

Odolnost vůči změnám pH

Vyrovnávací roztoky jsou známé jejich schopnost odolávat změnám pH. Tato vlastnost je způsobena přítomnost slabé kyseliny a její konjugované báze nebo slabá základna a její konjugovaná kyselina. Když se do tlumivého roztoku přidá kyselina nebo zásada, složky pufru reagovat s přidané ionty, prevence výrazná změna v pH.

V případě tlumivý roztok vznikající reakcí mezi HBr a Ba(OH)2 bromidový iont (Br-) působí jako konjugovaná báze slabá kyselina HBr, Zatímco ion barnatý (Ba2+) působí jako slabá základna. Tyto ionty může přijímat nebo darovat protony k udržení pH řešení.

Například, pokud malé množství kyseliny tlumivý roztokse bromidový iont může reagovat s přidané H+ ionty, tváření více HBr. Tato reakce pomáhá neutralizovat přídavekkyselina al, prev drastický pokles v pH. Podobně, pokud je přidána báze, ion barnatý může reagovat s OH- ionts, tváření více Ba(OH)2, který pomáhá neutralizovat přidanou základnu a zabraňuje výrazný nárůst v pH.

Úplnost reakce

Při studiu chemická reakces, je důležité posoudit úplnost reakce. To zahrnuje zkoumání, zda byly reaktanty plně převedeny na produkty a porozumění konkrétní sloučeniny které se tvoří. V případě reakce mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2) prozkoumejme úplnost reakce a vznik BaBr2 a H2O.

Kompletní přeměna reaktantů na produkty

In vyváženou chemickou rovnici, reaktanty jsou napsány na levé straně a produkty jsou napsány na pravé straně. Rovnici pro reakci mezi HBr a Ba(OH)2 lze znázornit takto:

HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + H2O

Abychom mohli určit úplnost reakce, musíme to zajistit všechny reaktanty byly plně převedeny na produkty. V tomto případě chceme potvrdit, že vše kyselina bromovodíková a hydroxid barnatý zreagovaly za vzniku bromidu barnatého a vody.

Tvorba BaBr2 a H2O

Reakce mezi Výsledky HBr a Ba(OH)2 při tvorbě bromidu barnatého (BaBr2) a vody (H2O). Bromid barnatý is bílý krystalický pevná látka, zatímco voda je bezbarvá kapalina. Chemický vzorec pro bromid barnatý je BaBr2, což naznačuje, že se skládá z jeden atom barya (Ba) a dva atomy bromidu (Br).

BaBr2 je rozpustný ve vodě, což znamená, že se rozpouští ve vodě za vzniku roztoku. Tato vlastnost rozpustnosti umožňuje bromidu barnatému disociovat na jeho ionty, baryum (Ba2+) a bromid (Br-), v vodný roztok. Voda naopak ano polární molekula které se mohou tvořit Vodíkové vazby mezi jeho molekuly.

Formace BaBr2 a H2O v reakci mezi HBr a Ba(OH)2 je výsledkem metatetické reakce, známé také jako dvojitá posunová reakce. Při tomto typu reakce, kationty a anionty reaktanty si vymění místa k vytvoření nových sloučenin.

Abychom to shrnuli, reakce mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2) je dokončena, když všechny reaktanty byly plně převedeny na produkty. V tomto případě je reakční výtěžky bromid barnatý (BaBr2) a voda (H2O). Formace BaBr2 a H2O probíhá prostřednictvím metatetické reakce, kde kationty a anionty reaktanty si vymění místa.

Reverzibilita reakce

V chemii reverzibilitu reakce odkazuje schopnost reakce tak, aby probíhala v dopředném i zpětném směru. Nějaké reakce jsou nevratné, to znamená, že pokračují pouze dovnitř jeden směr, zatímco jiné jsou reverzibilní, což znamená, že mohou pokračovat oběma směry. V případě reakce mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxidem barnatým (Ba(OH)2), reverzibilitu reakce závisí na určité faktory.

Nevratná reakce bez zpětné reakce

In některé případy, reakce může být nevratná s žádná zpětná reakce. To znamená, že jakmile k reakci dojde, nelze ji vrátit zpět a regenerovat původní reaktanty, v kontext reakce mezi HBr a Ba(OH)2 tomu tak není. Reakce mezi HBr a Ba(OH)2 je metatézní reakce, která zahrnuje výměna iontů mezi reaktanty za vzniku nových sloučenin. Reakce může být reprezentována následující rovnicí:

HBr + Ba(OH)2 → BaBr2 + 2H2

Jak můžeme vidět z rovnice, reaktanty HBr a Ba(OH)2 se spojí za vzniku produktů BaBr2 a vody (H2O). Tato reakce je reverzibilní, což znamená, že může probíhat jak vpřed, tak vzad. Nicméně, rozsah ve kterém reakce probíhá kterýmkoli směrem závisí na tom, určité faktory.

Produkty se nekonvertují zpět na reaktanty

In vratná reakceprodukty se mohou přeměnit zpět na reaktanty pod jisté podmínky. V případě reakce mezi HBr a Ba(OH)2 však produkty snadno nepřecházejí zpět na reakční složky. To je způsobeno příroda produktů vzniklých při reakci.

Když HBr a Ba(OH)2 reagují, tvoří BaBr2 a vodu (H2O) jako produkty. BaBr2 je pevná sloučenina který se snadno nedisociuje zpět na své základní ionty. Podobně je na tom voda (H2O). stabilní sloučenina který se snadno nerozkládá zpět na HBr a Ba(OH)2. Produkty vzniklé při reakci se proto snadno nepřevádějí zpět na reaktanty.

Displacement Reaction

A posunová reakce is typ of chemická reakce kde jeden prvek nahrazuje tímto:. \ t další prvek in sloučenina. Tato reakce nastává, když reaktivnější prvek vysídlení méně reaktivní prvek od jeho sloučenina. V případě hbr baoh2, ο posunová reakce zahrnuje kyselinu bromovodíkovou (HBr) a hydroxid barnatý (Ba(OH)2).

Reakce dvojitého vytěsnění (metateze).

Jeden typ of posunová reakce is dvojitý výtlak, také známý jako reakce metateze. V této reakci, anionty a kationty dvě sloučeniny měnit místa za vzniku různých sloučenin. V případě hbr baoh2 se hydroxidový iont (OH-) z hydroxidu barnatého slučuje s vodíkovým iontem (H+) z kyseliny bromovodíkové za vzniku vody (H2O). Zbývající ionty, baryum (Ba2+) a bromid (Br-), se spojí za vzniku bromidu barnatého (BaBr2).

Vyvážená chemická rovnice protože tato reakce je:

Ba(OH)2 + 2HBr -> 2H2 + BaBr2

Tato reakce probíhá v baňka nebo nádoba, kde jsou reaktanty smíchány dohromady. Jak reakce postupuje, bezbarvá kapalina kyseliny bromovodíkové reaguje s bílá pevná látka hydroxidu barnatého k výrobě vody a bílá sraženina bromidu barnatého. Reakce je exotermická, což znamená, že uvolňuje teplo.

Přepínání aniontů a kationtů za vzniku různých sloučenin

V posunová reakce, anionty a kationty reaktantů mění místa za vzniku různých sloučenin. V případě hbr baoh2 se hydroxidový iont (OH-) z hydroxidu barnatého sloučí s vodíkovým iontem (H+) z kyseliny bromovodíkové za vzniku vody (H2O). Zbývající ionty, baryum (Ba2+) a bromid (Br-), se spojí za vzniku bromidu barnatého (BaBr2).

Toto přepínání aniontů a kationtů je možné díky rozdíl v reaktivitě mezi prveks zapojený. V této reakci je hydroxid barnatý silnou bází, zatímco kyselina bromovodíková je silnou kyselinou. Silná základna a kyseliny reagují za vzniku vody, což je neutrální sloučenina. Zbývající ionty se spojí a vytvoří se novou sloučeninu.

Je důležité poznamenat, že posunová reakces může nastat pouze tehdy, když náhradní prvek je reaktivnější než prvek být vysídlen. V případě hbr baoh2, hydroxid barnatý je reaktivnější než kyselina bromovodíková, což umožňuje ο posunová reakce nastat.

Posunovací reakce mají různé aplikace v chemii, včetně syntézy nových sloučenin, extrakce kovů z jejich rudya výroba solí. Porozumění posunová reakces je rozhodující při předpovídání výsledek of chemická reakces a navrhování nových sloučenin s specifické vlastnosti.

Často kladené otázky

Co dělá HBr v reakci?

HBr, také známá jako kyselina bromovodíková, je silná kyselina, která se ve vodě disociuje a uvolňuje vodíkové ionty (H+) a bromidový ionts (Br-). Může působit jako dárce protonů v reakcích, díky čemuž je užitečný v různé chemické procesy.

Jakou sůl by vytvořily Ba(OH)2 a HBr?

Když hydroxid barnatý (Ba(OH)2) reaguje s kyselinou bromovodíkovou (HBr), vytváří bromid barnatý (BaBr2) a vodu (H2O). Tato reakce může být reprezentována chemická rovnice: Ba (OH) 2 + 2HBr → BaBr2 + 2H2.

Jak vyvážit HBr + Al(OH)3 = H2O + AlBr3?

Pro vyvážení rovnice HBr + Al(OH)3 = H2O + AlBr3, musíte zajistit, aby počet atomů každého prvku byl na obou stranách rovnice stejný. Vyvážená rovnice je: 3HBr + Al(OH)3 → 3H2O + AlBr3.

Co udělá HBr s alkenem?

HBr může reagovat s alken in proces volal elektrofilní adice. Atom vodíku z HBr přidává do jeden uhlík of alken, zatímco atom bromu přidává do druhý uhlík, což má za následek vznik bromoalkan.

Je Ba(OH)2 silná kyselina?

Ne, Ba(OH)2 není silná kyselina. Je to silná základna. Ba(OH)2, také známý jako hydroxid barnatý, disociuje ve vodě a uvolňuje hydroxidové ionty (OH-). Silné kyselinyna druhé straně se ve vodě zcela disociují na vodíkové ionty (H+).

Co je Ba(OH)2?

Ba(OH)2 je chemický vzorec pro hydroxid barnatý. Je to silný základ, který se běžně používá v různých průmyslových odvětvích, včetně chemická výroba, úprava vody a laboratorní aplikace.

Jaká je čistá iontová rovnice pro HBr + Ca(OH)2?

Síťová iontová rovnice pro reakci mezi kyselinou bromovodíkovou (HBr) a hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) je: 2H+ + 2Br- + Ca2+ + 2OH- -> 2H2 + CaBr2.

Jak byste získali brom z HBr?

Chcete-li získat brom z kyseliny bromovodíkové (HBr), můžete provést redoxní reakce s silné oxidační činidlo, Jako plynný chlór (Cl2) nebo manganistan draselný (KMnO4). Plynný brom Produkovaný (Br2) může být poté shromážděn a čištěn.

Jaké jsou vlastnosti a použití HBr?

Kyselina bromovodíková (HBr) je bezbarvá kapalina s štiplavý zápach. Je vysoce žíravý a může způsobit těžké popáleniny. HBr se používá v různých aplikacích, včetně chemická syntéza, farmaceutické výrobya jako činidlo v laboratorní pokusy.

Jaká jsou bezpečnostní opatření pro manipulaci s HBr?

Při manipulaci s kyselinou bromovodíkovou (HBr) je důležité nosit vhodné osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, brýle a laboratorní plášť, aby se zabránilo kontaktu s kůže, oči a oblečení. Měl by být použit HBr dobře větraný prostor aby nedošlo k vdechnutí jeho výpary.