15 faktů o H2SO4-HG2(NO3)2: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Reakce kyseliny sírové s dusičnanem rtuťným (I) poskytuje žlutý krystalický prášek. Pojďme si reakci podrobně prostudovat.

Kyselina sírová je důležitá průmyslová a komoditní chemikálie, vyráběná různými metodami, jako je např kontaktní proces, proces vedoucí komory atd. Bezvodý dusičnan rtuťnatý je žlutá pevná látka používaná jako prekurzor pro další komplexy Hg2+2vzniká hlavně reakcí rtuti se zředěnou kyselinou dusičnou.

Následující článek podrobně studuje kroky čisté iontové reakce, vyrovnávací chemické reakce atd.

Jaký je produkt H2SO4 a Hg2(NE3)2?

Kyselina sírová (H2SO4) reaguje s dusičnan rtuťný bezvodý (Hg2(NE3)2) za vzniku síranu rtuťnatého ((Hg2)2(TAK4)2) a kyselina dusičná (HNO3).

H2SO4 +Hg2(NE3)2  = (Hg2)2(TAK4)2 + HNO3

Jaký typ reakce je H2SO4 +Hg2(NE3)2?

H2SO4 +Hg2(NE3)2  je dvojitý výtlak a neutralizační reakce.

Jak vyvážit H2SO4 +Hg2(NE3)2?

Pro vyvážení chemické reakce je třeba dodržet následující kroky –

 • Nevyvážená chemická reakce je zapsána jako:
 • H2SO4 +Hg2(NE3)2   = (Hg2)2(TAK4)2 + HNO3
 • Počet molů je uveden v tabulce níže:
sloučeninyReaktantProduktový
Hg24
N21
S12
O1011
H21
Počet molů každého prvku
 • Reakce je vyvážená, když se počet molů na LHS rovná počtu molů na RHS. Zde jsou moly jednotlivých sloučenin nevyvážené.
 • Vynásobte Hg2(NE3)2 a H2SO4 s 2
 • Vynásobte HNO3 s 4
 • Vyvážená chemická reakce je
 • 2H2SO4 + 2Hg2(NE3)2   → (Hg2)2(TAK4)2 + 4HNO3

H2SO4 +Hg2(NE3)2 Titrace

Není k dispozici žádná literatura o titraci H2SO4 +Hg2(NE3)2.

H2SO4 +Hg2(NE3)2 čistá iontová rovnice

Síť iontová rovnice je – 4 Hg+(aq) + 2SO42-(aq) = (Hg2)2(TAK4)2(S).

Je třeba dodržet následující kroky:

 1. Zapište si fázi/stav každého prvku:
 2. 2H2SO4(aq) + 2 Hg2(NE3)2(aq) = (Hg2)2(TAK4)2(s) + 4HNO3(tady)
 3. Kompletní iontová rovnice je napsána rozdělením iontových sloučenin na jejich příslušné ionty –
 4. 4Hg+(aq) + 4NO3-(aq) + 4H+(aq) + 2SO42-(aq) = (Hg2)2(TAK4)2(s) + 4H+(aq) + 4NO3-(tady)
 5. Společné ionty přítomné na obou stranách šipek jsou odstraněny.
 6. 4Hg+(aq) + 4NO3-(tady) + 4H+(aq) + 2SO42-(aq) = (Hg2)2(TAK4)2(s) + 4H+(aq) + 4NO3-(tady)
 7. Čistá iontová rovnice zahrnuje druhy, které se odehrávají v reakci.
 8. Čistá iontová rovnice je –
 9. 4Hg+(aq) + 2SO42-(aq) = (Hg2)2(TAK4)2(S).

H2SO4 +Hg2(NE3)2 párový konjugát

Projekt konjugovaný acidobazický páry pro H2SO4 +Hg2(NE3)jsou,

 • Konjugovaná kyselina H2SO4 = H3O+
 • Konjugovaná báze H2SO4  = HSO4- 
 • Konjugovaná báze Hg2(NE3)2  = NE3-

H2SO4 +Hg2(NE3)2 mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly na H2SO4 a Hg2(NE3)2 jsou,

H2SO4 +Hg2(NE3)2 reakční entalpie

H2SO4 +Hg2(NE3)2 reakční entalpie nelze vypočítat, protože není k dispozici žádná literatura o entalpii Hg2(NE3)2.

je H2SO4 +Hg2(NE3)2 tlumivý roztok?

H2SO4 +Hg2(NE3)2 není pufrovací roztok protože reakce probíhá v přítomnosti silného H2SOkyselina.

je H2SO4 +Hg2(NE3)2 kompletní reakce?

H2SO4 +Hg2(NE3)2 je kompletní reakce, protože kompletní moly reaktantu jsou spotřebovány k vytvoření produktu v rovnováze.

je H2SO4 +Hg2(NE3)2 exotermická nebo endotermická reakce?

V H.2SO4 +Hg2(NE3)2exotermní nebo endotermní reakci nelze určit, protože reakční entalpie se nevypočítává.

je H2SO4 +Hg2(NE3)2 redoxní reakce?

H2SO4 +Hg2(NE3)2 není redoxní reakce protože během reakce nedochází ke změně oxidačního stavu prvků.

je H2SO4 +Hg2(NE3)2 srážecí reakce?

H2SO4 +Hg2(NE3)2 je srážky reakce, protože během reakce dochází k tvorbě soli (Hg2)2(TAK4)2.

je H2SO4 +Hg2(NE3)2 vratná nebo nevratná reakce?

H2SO4 +Hg2(NE3)2 je nevratná reakcea lze ji zvrátit pouze tehdy, když je pozorována drastická změna tlaku nebo teploty.

je H2SO4 +Hg2(NE3)2 posunová reakce?

H2SO4 +Hg2(NE3)2 exponáty a dvojitý posun (metateze) reakce. V této reakci SO4 se obchoduje s Hg2 ke vzniku Hg2(TAK4)2a H2 se obchoduje s NO3 k vytvoření HNO3.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Kyselina sírová reaguje s dinitrátem rtuťnatým za vzniku síranu rtuťnatého a kyseliny dusičné. (Hg2)2(TAK4)2 se používá jako depolarizátor ve standardních článcích a používá se k výrobě baterií. Kyselina dusičná se používá k výrobě dusičnanu amonného, ​​dusičnanu draselného a je hlavní složkou hnojiv.