Kolimace v kolimátoru: Přehled a 5 důležitých aplikací

Definice kolimace:

Kolimace je postup zarovnání jednotlivých prvků v dalekohledu, aby se dosáhlo světla na jeho nejlepší zaostřovací bod. Dalekohledy jsou obecně kolimovány, aby byly přesnější a cílenější.

Slovo „Kolimovat“ pochází z latinského slova kolimare, znamená „řídit přímou cestou“.

Kapitán Henry Kater (Anglický fyzik a astronom) vynalezl kolimátor v roce 1825. Kolimátoři jsou široce využíváni v astronomických pozorováních

Kolimace a dekolimace

Kolimace
Kolimace

Kolimace

Jedná se o proces vyrovnání každé součásti v optickém přístroji tak, aby mělo dokonale zaostřené světlo. Kolimátor je zařízení, které kolimační technikou zužuje paprsek vln / částic. Úzký může znamenat zarovnání v určitém směru (tj. Vytvoření kolimovaného světla nebo rovnoběžných paprsků) nebo vytvoření prostorového průřezu tohoto paprsku nebo paprsku, aby se zúžil (zařízení omezující paprsek).

Optické kolimátory:

Optický kolimátor se skládá ze zakřiveného zrcadla nebo čočky s nějakým zdrojem světla a obrazu vytvořeného v jeho zaostřovacím bodě s malou nebo žádnou paralaxou.

Optické kolimátory se používají v pohledu kolimátoru, což je další nitkový kříž během jeho zaostření nebo jednoduchý optický kolimátor využívající nitkový kříž jako zaměřovače. Divák v tomto procesu vidí pouze obraz nitkového kříže. Pokud do těchto uspořádání zahrneme rozdělovač paprsků, umožníme divákovi dodatečně vidět záměrný kříž se zorným polem.

Potřebujeme kolimovat dalekohled Schmidt Cassegrain?

Za běžného používání to není nutné, takže bez kolimace bude dalekohled Schmidt Cassegrain fungovat perfektně. Neexistuje žádný požadavek na další nástroj, a to ani v rozporu s kolimací Newtona, kde musíme použít SCT. Budete proto muset zkontrolovat, že kolimace.

Proč potřebujeme Kolimaci?

Kolimace identifikuje každou z optických součástí nástroje, která je v zamýšlené optické ose nebo ne. Kromě toho označuje postup upevnění optického zařízení tak, aby jeho komponenty byly na této ose (paralelní a směrové atd.). Výraz označuje, jak by měla být osa každého prvku rovnoběžná a vycentrovaná, takže světlo pochází z okuláru vzhledem k vašemu dalekohledu. V amatérských reflektorových teleskopech je třeba pravidelně znovu kolimovat, aby byl výkon na optimální úrovni. Toho lze dosáhnout vizuálními technikami, jako je sledování sestavy bez okuláru, abyste si byli jisti, že využíváte řadu okulárů Cheshire, nebo s vedením laserového kolimátoru nebo autokolimátoru.

Všechny dalekohledy byly v určitém okamžiku kolimovány, aby co nejlépe osvětlily. Kolimační proces sladění všech aparátů v dalekohledu je tedy nezbytnou součástí prostor výzkum a pozorování.

Aplikace Collimator:

Kolimátory používané pro různé aplikace od vesmírného výzkumu po rentgenové a kamerové zařízení. Pro správnou kolimaci laserového zdroje s dostatečnou délkou koherence se používá interferometr.

Rentgenový kolimátor:

Kolimátor (zařízení omezující paprsek) se používá v lineárních urychlovačích pro radioterapii. Mohou omezit velikost pole paprsku a pomoci tvarovat paprsek záření ze systému lineárních urychlovačů.

V rentgenové radiografii, gama záření a zobrazování na základě neutronů je kolimátor povinný, je povolen systém, který filtruje tok proudů, které jsou paralelní s určitým směrem. Je těžké zaměřit tyto druhy zdroje záření na obraz pouze s objektivy. To je důvod, proč se kolimátor pravidelně používá s elektromagnetickým zářením v blízkých optických nebo optických vlnových délkách. Kolimátory jsou navíc využívány v radiačních senzorech, detektorech v elektrárnách pro lepší citlivost.

Jak Collimation zlepšuje kvalitu obrazu?

Vhodná kolimace patří mezi ty aspekty maximalizace zobrazovacího postupu. Zabraňuje expozici těla generováním rozptýleného záření a navíc zvyšuje kvalitu obrazu.

Rentgenový kolimátor
Rentgenový kolimátor
IkiwanerUW kolimátorCC BY-SA 3.0

Co je kolimace v radiografie?

V radiografii musí být paprsek v oblasti zájmu pacienta, takže je použita kolimace k ochraně pacienta před nežádoucím zářením, které je patrné z různých radioizotopů nebo vln.

Proč je kolimace důležitá v radiologii?

Rentgenová kolimace pro fluoroskopické a radiografické zobrazování je velmi důležitá pro dávku pacienta a kvalitu obrazu. Kolimace do zájmového objemu snižuje dávku, tedy problém s radiací.

Omezení kolimátoru:

Kolimátor zlepšuje rozlišení a snižuje intenzitu paprsku. „Gama-spektrometrie používaná v Mars Odyssey“ je nástroj, který z tohoto důvodu souvisí s gama. Bylo vynaloženo úsilí nahradit kolimátory elektronickou analýzou a využitím jiných přístrojů.

Kolimátor pro letadlo:

Kolimace je v pohledu vzdáleného objektu pro pilota nezbytná
Kolimace je v pohledu vzdáleného objektu pro pilota nezbytná
Použití aplikace Collimator pro CCCD
Použití aplikace Collimator pro CCCD
Fred Oyster
Zdrojový kód tohoto SVG is platný. Tento vektorový obrázek byl vytvořen s Adobe Illustrator., Kolimovaný displej ze stranyCC BY-SA 4.0

Který materiál se používá jako kolimátor?

Materiál používaný pro kolimátory je olovo, wolfram, molybden, cín, vizmut, plasty s vysokou hustotou, A mnoho dalších.

Také čtení: