Můžete MIG svařovat bílý kov?

MIG (Metal Inert Gas) svařování bílého kovu se nedoporučuje kvůli jedinečným vlastnostem bílého kovu, což je termín používaný k popisu různých slitin, které jsou typicky lehké a mají nízké body tání. Mezi bílé kovy patří slitiny zinku, hliníku a hořčíku, stejně jako odlitky ze slitin olova a cínu. Tyto slitiny mohou být náročné na svařování kvůli jejich nízkým teplotám tání a náchylnosti k praskání, deformaci a dalším problémům během procesu svařování.

Svařování tlakových odlitků ze slitiny zinku

Běžně se setkáváme například s tlakovými odlitky ze slitiny zinku, které nejsou praktické pro obloukové svařování kvůli vysoké teplotě oblouku, která je mnohem vyšší než bod tání zinku. Místo toho musí být při svařování kyslíko-palivovým plynem použity speciální techniky, jako jsou:

 1. Použití velmi malého svařovacího hrotu ke koncentraci tepla a minimalizaci postižené oblasti.
 2. Aplikace tepla neutrálním plamenem hořáku, který má nižší teplotu než oxidační plamen.
 3. Pečlivě kontrolujte přívod tepla, aby nedošlo k roztavení okolního materiálu.

Příprava spoje je také zásadní při svařování odlitků ze slitiny zinku:

 1. Vytvořte v trhlině V, abyste vytvořili větší plochu pro svar.
 2. Hrany obruste nebo opilujte pod úhlem asi 45°, abyste vytvořili zkosený spoj.
 3. Vyrovnejte díly na uhlíkovém bloku, abyste zajistili chladič a zabránili deformaci.

Svařování hliníku a slitin hořčíku

můžete mig svařovat bílý kovZdroj obrázku: Příklad svaru Mig

Slitiny hliníku a hořčíku lze na druhé straně svařovat pomocí svařování TIG (wolframový inertní plyn) se správným vybavením a technikami. Je však nezbytné používat správný svařovací drát a tavidlo a také udržovat správnou teplotu, aby nedošlo k poškození odlitku. Důležitá je také příprava spoje, včetně:

 1. Důkladně očistěte místo svařování, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo pokovení.
 2. Odstranění jakéhokoli pokovování nebo povlaků z oblasti svaru pro zajištění pevného a trvanlivého spoje.
 3. Přesné zarovnání dílů, aby se minimalizovalo zkreslení a deformace během procesu svařování.

Při svařování slitin hliníku a hořčíku je také důležité:

 1. K ochraně svarové lázně před atmosférickou kontaminací použijte čistý argonový ochranný plyn.
 2. Udržujte konzistentní rychlost pojezdu a délku oblouku, abyste zajistili rovnoměrnou svarovou housenku.
 3. Předehřejte součásti na doporučený teplotní rozsah, obvykle mezi 200 °F a 400 °F, abyste zlepšili svařitelnost a snížili riziko praskání.
 4. Použijte tepelné zpracování po svařování, jako je odstranění pnutí nebo žíhání, abyste minimalizovali zbytková napětí a zlepšili mechanické vlastnosti svaru.

Výzvy a úvahy

Stručně řečeno, zatímco je možné svařovat bílý kov pomocí speciálních technik a zařízení, nedoporučuje se to pro kutily bez pokročilých svařovacích dovedností a zkušeností. Je zásadní porozumět specifickým vlastnostem a problémům každé slitiny a používat správný svařovací proces, zařízení a techniky k zajištění úspěšného svaru.

Některé klíčové výzvy a úvahy při svařování bílého kovu zahrnují:

 1. Nízké body tání: Nízké body tání bílých kovů, jako je zinek, hliník a hořčík, způsobují, že jsou náchylné k deformaci, praskání a dalším defektům během procesu svařování.
 2. Tepelná vodivost: Bílé kovy mají vysokou tepelnou vodivost, což může vést k rychlému odvodu tepla a znesnadnit udržení potřebné teploty pro úspěšný svar.
 3. Oxidace: Mnoho bílých kovů, jako je hliník a hořčík, je vysoce reaktivních a náchylných k rychlé oxidaci, která může narušit proces svařování a způsobit špatnou kvalitu svaru.
 4. Tvorba výparů a plynů: Svařování bílých kovů může produkovat nebezpečné výpary a plyny, jako je oxid zinečnatý a oxid hořčíku, které vyžadují řádné větrání a osobní ochranné prostředky (PPE) ke zmírnění zdravotních rizik.
 5. Příprava spoje: Správná příprava spoje, včetně čištění, odmaštění a tvarování oblasti svaru, je zásadní pro dosažení pevného, ​​bezvadného svaru na součástech z bílého kovu.

Aby svářeči překonali tyto problémy, musí mít hluboké znalosti o specifických vlastnostech a charakteristikách svařované slitiny bílého kovu, stejně jako o vhodných svařovacích technikách, vybavení a bezpečnostních protokolech. Pro úspěšné svařování bílého kovu je nezbytné řádné školení, zkušenosti a používání specializovaných svařovacích materiálů a ochranných plynů.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Závěrem lze říci, že i když je možné svařovat bílý kov pomocí specializovaných technik a zařízení, nedoporučuje se to pro kutily bez pokročilých svařovacích dovedností a zkušeností. Svařování bílého kovu vyžaduje hluboké pochopení jedinečných vlastností a problémů těchto slitin, stejně jako použití specializovaných svařovacích procesů, jako je svařování TIG, a pečlivou přípravu spojů. Při práci se slitinami bílých kovů jsou také zásadní správná bezpečnostní opatření, včetně používání vhodných OOP a ventilace. Pro kutily je obecně vhodné vyhledat pomoc profesionálního svářeče se zkušenostmi se svařováním bílého kovu, aby byl zajištěn úspěšný a bezpečný výsledek.

Reference:
- Svařování tlakových odlitků ze slitiny zinku
- Svařování bílého kovu
- Svařování bílého kovu
- Průvodce svařováním bílého kovu
- Svařování bílých kovových slitin