Mohu svařovat svůj katalyzátor pomocí MIG?

Svařování katalyzátoru pomocí MIG (Metal Inert Gas) je složitý úkol, který vyžaduje pokročilé dovednosti, trpělivost a smysl pro detail. Katalyzátory jsou obvykle vyrobeny z tepelně odolných slitin, jako je nerezová ocel nebo kombinace nerezové oceli a měkké oceli, které mají specifické požadavky na svařování, které nemusí být ideální pro svařování MIG. Při použití správných technik a opatření je však možné svařovat katalyzátor pomocí svářečky MIG.

Výzvy svařování katalyzátorů s MIG

Katalyzátory jsou navrženy tak, aby odolávaly vysokým teplotám a drsným provozním podmínkám, což ztěžuje jejich svařování. Mezi hlavní výzvy svařování katalyzátoru pomocí MIG patří:

 1. Materiálové složení: Katalyzátory jsou často vyrobeny z nerezové oceli nebo z kombinace nerezové oceli a měkké oceli. Tyto materiály mají specifické požadavky na svařování, které nemusí být kompatibilní s typickým procesem svařování MIG.

 2. Regulace tepelného příkonu: Katalyzátory jsou citlivé na nadměrné teplo, které může poškodit vnitřní součásti nebo způsobit deformaci kovu. Svařování MIG s vyšším tepelným příkonem může být náročnější na ovládání ve srovnání s jinými svařovacími procesy, jako je svařování TIG.

 3. Přístupnost: Katalyzátory jsou často umístěny ve stísněných prostorech ve vozidle, což ztěžuje přístup a efektivní svařování součásti.

 4. Shoda s emisemi: Jakékoli úpravy nebo opravy katalyzátoru mohou ovlivnit schopnost vozidla plnit emisní normy, což může mít za následek pokuty nebo jiné právní důsledky.

Příprava na svařování katalyzátoru s MIG

mohu svařovat svůj katalyzátor s migZdroj obrázku: Příklad svaru Mig

Než se pokusíte svařit katalyzátor pomocí svářečky MIG, je nezbytné provést následující kroky:

 1. Pochopte složení materiálu: Identifikujte konkrétní materiály použité v katalyzátoru, jako je nerezová ocel nebo kombinace nerezové oceli a měkké oceli. Tyto informace vám pomohou vybrat vhodný svařovací materiál a nastavení.

 2. Posuďte dostupnost: Pečlivě prozkoumejte umístění katalyzátoru ve vozidle a podle toho naplánujte svůj postup svařování. To může zahrnovat demontáž konvertoru nebo práci ve stísněných prostorách.

 3. Shromážděte potřebné vybavení: Ujistěte se, že máte svářečku MIG s příslušným nastavením, svařovací spotřební materiál (drát, ochranný plyn) a veškeré potřebné nástroje pro demontáž a zpětnou montáž.

 4. Přezkoumat emisní předpisy: Seznamte se s místními emisními předpisy a požadavky na vaše vozidlo. Pochopte potenciální dopad jakýchkoli úprav nebo oprav katalyzátoru.

Svařovací techniky pro katalyzátory s MIG

Při svařování katalyzátoru svářečkou MIG je zásadní použít správná nastavení a techniky, aby nedošlo k poškození součásti. Zde je několik klíčových úvah:

 1. Rychlost podávání drátu: Použijte malou rychlost podávání drátu, obvykle kolem 100-150 palců za minutu (IPM), abyste minimalizovali přívod tepla a zabránili propálení materiálu.

 2. Napětí a proud: Nastavte napětí a proud na spodní hranici doporučeného rozsahu pro konkrétní průměr drátu a svařovaný materiál. To pomůže regulovat přívod tepla a zabrání zkreslení.

 3. Ochranný plyn: Použijte směs ochranného plynu, která je vhodná pro svařování nerezové oceli, jako je směs 98 % argonu a 2 % kyslíku (Ar/O2). To pomůže chránit svar před znečištěním a zajistí vysoce kvalitní povrchovou úpravu.

 4. Tack Welding: Začněte bodováním katalyzátoru na místě pomocí krátkých, rovnoměrně rozmístěných stehovacích svarů. To pomůže zajistit součást a umožní úpravy před dokončením konečného svaru.

 5. Svařovací sekvence: Svařte katalyzátor ve specifickém pořadí, začněte od středu a postupujte směrem ven. To pomůže distribuovat přísun tepla a minimalizovat zkreslení.

 6. Kontrola po svařování: Pečlivě zkontrolujte svar, zda nemá praskliny, poréznost nebo jiné vady. V případě potřeby svar přebrousíme a oblast znovu svaříme.

 7. Testování emisí: Po dokončení svařování je nezbytné nechat otestovat emisní systém vozidla, aby byl zajištěn soulad s místními předpisy.

Alternativy k MIG svařovacím katalyzátorům

Zatímco svařování MIG lze použít ke svařování katalyzátorů, svařování TIG (wolframový inertní plyn) je obecně považováno za lepší variantu díky své přesnosti a schopnosti řídit přívod tepla. TIG svařování umožňuje více kontrolovanou aplikaci tepla, což je rozhodující při práci s citlivými materiály používanými v katalyzátorech.

Pokud nemáte potřebné dovednosti nebo vybavení pro svařování MIG nebo TIG, doporučujeme se poradit s profesionální opravnou automobilů nebo certifikovaným svářečem, který se specializuje na opravy katalyzátorů.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Svařování katalyzátoru pomocí svářečky MIG je složitý úkol, který vyžaduje pokročilé dovednosti, trpělivost a smysl pro detail. I když je to možné, je nezbytné před pokusem o opravu porozumět složení materiálu, dostupnosti a emisním předpisům. Svařování TIG je obecně lepší volbou díky své přesnosti a kontrole tepla, ale se správnými technikami a opatřeními lze svařování MIG použít ke svařování katalyzátoru. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo potenciálním dopadem na emisní systém vašeho vozidla, je nejlepší poradit se s odborníkem.

Reference

 1. Katalyzátor / poradenství při svařování – TexAgs (https://texags.com/forums/46/topics/2973101)
 2. mig svařování ss s katalyzátorem z měkké oceli – AWS Forum (https://app.aws.org/forum/topic_show.pl?tid=16682)
 3. Oprava svařovacího katalyzátoru – YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=dyEhU_fAtSk)