Mohou být trubky DOM svařovány metodou MIG? Komplexní průvodce DIY

Mohou být trubky DOM svařovány metodou MIG? Odpověď zní ano, ale s některými kritickými detaily a pokročilými úvahami, které musí mít kutilové na paměti. Tento obsáhlý průvodce vám poskytne technické specifikace, praktické podrobnosti a poznatky na odborné úrovni pro úspěšné svařování trubek DOM metodou MIG.

Pochopení trubek DOM a svařování MIG

Trubky DOM (Drawn Over Mandrel) jsou typem měkké oceli, která se běžně používá v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu, letectví a stavebnictví. Naproti tomu svařování MIG (Metal Inert Gas) je populární svařovací proces, který je vhodný pro spojování trubek DOM.

Pokud jde o svařování trubek DOM, hlavním problémem je rozdíl v koeficientech tepelné roztažnosti mezi trubkami DOM a chromoly, což může vést k deformaci a potenciálnímu praskání během procesu svařování.

Výběr vhodného plnicího drátu

lze domové trubky svařovat migZdroj obrázku: Příklad svaru Mig

K vyřešení tohoto problému se při svařování chromoly k trubkám DOM doporučuje použít přídavný drát ER80S-D2. Tento přídavný drát je speciálně navržen pro svařování chromoly a má podobné chemické složení jako trubice DOM, takže je vhodnou volbou.

Pokud však chromoly zátka nejsou tepelně zpracovány, je možné použít drát ER70S-6, což je drát MIG pro všeobecné použití. V tomto případě je klíčové odpovídajícím způsobem upravit parametry svařování, aby byl zajištěn úspěšný svar.

Předehřívání trubkových dílů

Předehřátí trubkových částí je dalším důležitým aspektem při svařování chromoly k trubkám DOM. Díly se doporučuje předehřát, zvláště pokud mají zátky významnou část. To pomáhá snížit riziko deformace a prasknutí během procesu svařování.

Stojí za zmínku, že předehřívání není nutné u dílů s tloušťkou stěny pod 0.095 palce.

Ovládání tepelného příkonu

Při svařování chromoly k trubkám DOM je nezbytné kontrolovat přívod tepla, aby se zabránilo praskání. Toho lze dosáhnout použitím nižšího svařovacího proudu, menšího průměru svařovacího drátu a kratší doby svařování.

Navíc se doporučuje používat interpass teplotní kontrolu, která zahrnuje sledování teploty svařence mezi svařovacími průchody, aby se zabránilo přehřátí.

Svařovací techniky a úvahy

Chcete-li zajistit úspěšný svar MIG na trubkách DOM, zvažte následující techniky a úvahy:

 1. Příprava svaru: Ujistěte se, že povrchy, které mají být svařovány, jsou čisté, bez jakýchkoli nečistot a správně vyrovnané.

 2. Svařovací pozice: V závislosti na projektu může být nutné svařovat v různých polohách, například naplocho, vodorovně nebo svisle. Přizpůsobte tomu svou techniku ​​svařování.

 3. Parametry svařování: Pečlivě upravte svařovací proud, napětí, rychlost podávání drátu a průtok ochranného plynu, abyste dosáhli optimálního svařovacího výkonu.

 4. Vzhled svaru: Během procesu sledujte vzhled svaru a podle potřeby proveďte úpravy, abyste zajistili konzistentní a vysoce kvalitní svar.

 5. Kontrola po svařování: Pečlivě zkontrolujte, zda ve svaru nejsou vady, jako jsou praskliny, pórovitost nebo nedostatek svaru, a podle toho je řešte.

 6. Tepelné zpracování: V závislosti na aplikaci může být nutné tepelně zpracovat svařenou sestavu, aby se uvolnilo zbytkové napětí nebo zlepšily mechanické vlastnosti.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Stručně řečeno, trubky DOM lze úspěšně svařovat MIG pro kutily, ale vyžaduje to pokročilé praktické detaily a technické specifikace. Pochopením kritických aspektů, jako je výběr přídavného drátu, předehřívání a řízení přívodu tepla, můžete dosáhnout vysoce kvalitních svarů na trubkách DOM.

Nezapomeňte vždy upřednostňovat bezpečnost, dodržovat správné postupy svařování a v případě jakýchkoli pochybností nebo obav se poraďte se zkušenými svářeči nebo odborníky v oboru.

Reference

 1. Svařování trubek DOM
 2. MIG svařování trubek
 3. Svařování trubek DOM
 4. Svařování Chromoly na DOM
 5. Svařování Chromoly k trubce DOM