Úhlový pohyb v biomechanice: 3 důležitá fakta

Biomechanika je obor, který zahrnuje lidský pohyb, který zahrnuje několik aplikací úhlového pohybu. Je důležité mít základní znalosti o úhlovém pohybu, který je součástí lidského pohybu.

Termín biomechanika se používá k popisu studia funkčních, strukturálních a kinematických mechanismů různých biologických systémů. Tento termín není omezen na lidi, zvířata nebo ptáky, ve skutečnosti zahrnuje jednobuněčné organismy až po složité mnohobuněčné organismy.

Proto hraje úhlový pohyb při studiu tohoto oboru důležitou roli. Úhlový pohyb v biomechanice označuje rotační pohyb, kterým mohou organismy provádět několik různých typů pohybů.

Pojďme se dozvědět více o aplikaci úhlového pohybu v biomechanice pro lepší pochopení.

Co je to úhlový pohyb v lidském pohybu?

Organismus provádí několik typů pohybů kombinací dvou různých typů pohybů: lineárního pohybu a úhlového pohybu.

Úhlová pohyb označuje druh pohybu tělesa zkušenosti, když otáčí kosterní strukturu, jako jsou končetiny nebo paže, vzhledem k ose rotace. Různé klouby mají různý rozsah úhlů, které lze podsouvat. Každý pohyb, ke kterému dochází v našich kloubech, je výsledkem úhlového pohybu.

Například, když zvířata chodí, jejich kolenní kloub pomáhá podstoupit rotační pohyb v dolních končetinách, který umožňuje pohyb osoby nebo zvířete. Kloub zde působí jako osa rotace pro úhlový pohyb kostí dolních končetin.

úhlový pohyb v biomechanice
Různé klouby lidského těla, které při úhlovém pohybu fungují jako závěs nebo osa. 1. Kulový kloub 2. Elipsoidní kloub 3. Sedlový kloub 4. Kloubový kloub 5. Rovinný kloub Zdroj obrázku: (úhlový pohyb v biomechanice)ProdunisGelenke Zeichnung01CC BY-SA 3.0

Příklady úhlového pohybu v biomechanice 

Takové úhlové pohyby jsou vizuálně pozorovány a analyzovány, aby bylo možné lépe porozumět kinematice biomechaniky. Úhlový pohyb lze snadno pozorovat v několika biomechanických činnostech, jako jsou:

1. Pohyb v ramenních, loketních a kolenních kloubech: U lidí a zvířat každý pohyb, ke kterému dochází v našem kulovém kloubu přítomném v ramenním kloubu, loketním kloubu a kolenním kloubu zakrytém kolenní čepicí, zahrnuje aplikaci úhlového pohybu. Příslušné klouby působí jako osa otáčení nebo otočný bod pro připojenou končetinu. To nám umožňuje používat ruce k různým činnostem a chodit nohama.

2. Pohyb v zápěstním kloubu: Úhlový pohyb probíhající v zápěstním kloubu, ve kterém zápěstí působí jako úhel rotace, nám umožňuje provádět různé činnosti, jako je psaní, zvednutí věcí, házení předmětů atd. Úhlový pohyb zápěstí hraje důležitou roli ve sportech, jako je např. kriket, baseball atd., a také v různých tanečních formách, jako je Kathak, Bharatanatyam, Ballet, Salsa atd.

3. Pohyb v krku: krční klouby nám umožňují pohybovat rukama jak do stran, tak i svisle. Tento pohyb také probíhá díky úhlovému pohybu svalů přítomných na našem krku. Ve stáří jsou tyto svaly víkendové a nejsem schopen pokrýt velký rozsah úhlů rotace. Z tohoto důvodu nejsou staří lidé schopni volně hýbat krkem. Některé organismy, jako jsou papoušci a králíci, jsou schopni otočit hlavu až o 180 stupňů, tj. vzít a otočit hlavu dozadu. 

4. Pohyb křídel: Křídla umožňují ptákům létat. Úhlový pohyb hraje velmi důležitou roli v pohybu křídel. Křídla fungují jako páka, která je připevněna k pantu, tj. kloubu. Kloub funguje jako otočný bod nebo osa otáčení křídel. Úhlový rozsah ptačího křídla závisí na druhu ptáka. Někteří ptáci mají větší úhlový rozsah než jiní. Větší ptáci mají obvykle omezený rozsah úhlového pohybu.

Ptáci létají due k jejich úhlovému pohybu křídla. Zdroj obrázku: (úhlový pohyb v biomechanice) Toby HudsonHejno domácích holubůCC BY-SA 3.0

Zájem číst dál Úhlová pohybová rovnice

5. Pohyb ocasů: Některá zvířata, jako jsou opice, lenoši atd., používají své ocasy k provádění několika činností. Ocas je připevněn ke kloubu a může se otáčet nebo pohybovat podél osy kloubu. Pohyb ocasu je spojen s úhlovým pohybem. Některým zvířatům jsi řekl, že ocasy, aby zůstaly viset na větvích stromů, aby udržely rovnováhu, se houpaly z jednoho stromu na druhý atd.

zz
Opice visící. Zdroj obrázku: (úhlový pohyb v biomechanice) Navoniloy BhaumíkVisí ve světle reflektorůCC BY-SA 4.0

Jaká je úhlová rychlost v biomechanice?

Úhlová rychlost lze v biomechanice rozdělit na dvě části: úhlovou rychlost nebo okamžitou úhlovou rychlost. 

Průměrná úhlová rychlost nám dává informaci o době potřebné k překonání určité úrovně úhlového posunutí. Zatímco okamžitá úhlová rychlost nám dává informaci o rychlosti otáčení tělesa v daném časovém okamžiku.

Abychom pochopili rozdíl mezi těmito dvěma typy úhlové rychlosti, uvažujme příklad.

Zvažte tenisový zápas. Průměrná úhlová rychlost hráče v tenisovém zápase dává informaci o tom, zda by byl schopen zasáhnout míček nebo ne. Okamžitá úhlová rychlost hráče by nám poskytla informaci o tom, jak daleko a jakým směrem se pravděpodobně míč po úderu hráčem bude pohybovat. 

Úhlová rychlost hraje velmi důležitou roli v několika sportovních aktivitách, které zahrnují rotace celého těla, jako je potápění, gymnastika, bruslení atd. 

Rychlost rotace hráče, jak hráč dopadne, úhlový rozsah, který hráč pokryje, atd. je primárně určen úhlovou rychlostí hráče. U zvířat je také rychlost běhu, úroveň skákání, schopnost houpání atd. určena jejich úhlovou rychlostí.

Doufáme, že vám tento příspěvek poskytne potřebné informace o úhlovém pohybu v biomechanice. 

Také čtení: